VVD logo

Licencēto un reģistrēto operatoru saraksts

Pielikumā apkopota informācija par visiem licencētajiem operatoriem, kam:

  • līdz 2016. gadam piešķirtas Speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un Atļaujas radioaktīvo vielu nesaturošu JSA iegādei, glabāšanai vai tranzītam,
  • no 01.01.2016. piešķirtas Licences un Reģistrācijas apliecības (t.sk. grozījumi Licencēs (arī Speciālajās atļaujās (licencēs) un izmaiņas Reģistrācijas apliecībās). 

Informācija tiek aktualizēta reizi nedēļā!

Ja vēlaties pārbaudīt, vai Jums ir piešķirta Licence vai Reģistrācijas apliecība, pievienotajā excel failā izmantojiet Meklēšanas funkciju un ievadiet uzņēmuma nosaukumu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu.

Ja vēlaties meklēt informāciju par konkrētas nozares licencētajiem un reģistrētajiem operatoriem, pievienotajā excel failā izmantojiet Filtrēšanas funkciju un izvēlieties nepieciešamo nozari (tajā skaitā - APKALPOTĀJUS). Šī informācija nav paredzēta statistikas datu iegūšanai par operatoru skaitu dažādās nozarēs.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar RDC Licenču un reģistru daļas darbiniekiem.

Licencēto un reģistrēto operatoru saraksts

Informācija aktualizēta 2018. gada 16. februārī

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.02.2018