VVD logo

Iznomā

Krīzes skartie komersanti, kas saņēmuši atbalsta pasākumus saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.
 
Komersanti, kas tiek atbrīvoti no nomas maksas:
1) SIA KRISTILEX (reģ.Nr. 41503076465 )
2) Tatjana Suharževska (nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības Nr.0080642)

 

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde pagarina nomas līgumu:

Līdz 2022.gada 31.maijam pagarināts nomas  līgums Nr.2016/01, kas noslēgts  31.05.2016 ar SIA XP Grāmatveži ( Reģ.Nr.42403023403), par telpu nomu 26,9 m  platībā.

Nomas maksa 4,41, Euro mēnesī plus PVN 21% (Vienošanas protokols 17.05.2019).

Ministru kabineta noteikumi Nr.97, 20.02.2018.g.16.p.un 22.p.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne.

Kadastra Nr. 2100 009 0307 001.

Kopējā platība 26.9 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Iznomāšanas termiņš: 36 mēneši ( Izsole notika 2016.gada 23.maijā plkst.16:00)

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

Ir noslēgusies  mutiskā izsole , kas notika 2019.gada 12. februārī plkst.16.30.

Saskaņā ar Nolikuma punktiem .6.9 un 6.10, nomas līgums ar vienīgo nomas tiesību pretendentu SIA Marilen tika  noslēgts 2019.gada 15.februārī par Nolikumā minēto cenu 4.41€+PVN , ( platība  9.2m²; kadastra Nr. 2100 009 0307 001 ).

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  viena biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 20.7 m2, kadastra Nr. 05000017715001 (telpa Nr. 1).

Nomas maksa/m2: EUR 4,10 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā otrā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2019. gada 28. janvārim,  plkst.15.00.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2019. gada 29. janvārī, plkst. 1000, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no 2019. gada 21. janvāra  līdz 2019. gada. 28. janvārim, no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423219, 28366886.

Nolikums

Shēma

Mutiskā izsole ir notikusi 2019. gada 29. janvārī  plkst. 10:00.

Ir noslēgts nomas līgums ar  SIA “BIS INFO” (vienīgais nomas pretendents).

Izsoles cena 4,10 par 1 m² + PVN.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  viena biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 20.7 m2, kadastra Nr. 05000017715001 (telpa Nr. 1).

Nomas maksa/m2: EUR 4,10 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2019. gada 9. janvārim,  plkst. 15.00.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2019. gada 10. janvārī, plkst. 1000, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no 2019. gada 2. janvāra  līdz 2019. gada. 9. janvārim, no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423219, 28366886.

Nolikums

Shēma

Ņemot vērā to, ka izsolei līdz 09.01.2019. plkst. 15:00 nav reģistrējies neviens pretendents, komisija atzīst izsoli par nenotikušu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  vienu biroja telpu Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 20.7 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,10 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2018. gada 31. augustam,  plkst15.00.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2018. gada 3. septembrī , plkst. 1000, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Shēma

Mutiskā izsole ir notikusi 2018.gada 3. septembrī  plkst. 10:00.

Ir noslēgts nomas līgums ar vienīgo nomas pretendentu Tatjanu Bļumu.

Izsoles cena 4.10 par 1 m² + PVN.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  vienu biroja telpu Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 11.5 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,10 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2018. gada 6. jūlijam,  plkst. 1600.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2018. gada 9. jūlijā , plkst. 1300, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2018. gada 9. julijā, plkst. 13:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar Tatjanu Suharževsku par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,10 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents) 


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  vienu biroja telpu Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 13.4 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,10 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2018. gada 6. jūlijam,  plkst. 1600.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2018. gada 9. jūlijā , plkst. 1000, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Izsole ir notikusi 2018. gada 9. jūlijā, plkst. 10:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "Kristilex" reģ. nr. 41503076465 par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,10 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  piecas biroja telpas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 91.5 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 12 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2017. gada 22. decembrim,  plkst. 1000.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 22. decembrī , plkst. 1100, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2017. gada 22. decembrī, plkst. 11:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "Compensa Services" reģ. nr.   par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

1.telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne
kadastra Nr. 2100 009 0307 001;
Kopējā platība 9.1 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva
Iznomāšanas termiņš: līdz 48 mēnešiem
Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole.
izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsole notiks 2017.gada 08.decembrī plkst. 16:00 Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)
Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2017.gada 08.decembrim plktn. 15:00, iesniedz Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ( Zemnieku iela 5, Rēzekne kab.33 vai 45.kab) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā)
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810.
 
Ir noslēgusies  mutiskā izsole , kas notika 08.12.2017.g. plkst.16.00. Saskaņā ar Nolikuma punktiem 6.9 un 6.10,  nomas līgums ar vienīgo nomas tiesību pretendentu. SIA “Trans Speed” tiks noslēgts septiņu darba dienu laikā par nolikumā minēto cenu 4.03 €+PVN , ( platība  9.1m²).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.2 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2017. gada 10. novembrim,  plkst. 1400.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 10. novembrī , plkst. 1530, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2017. gada 10. novembrī, plkst. 15:30. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "KRISTILEX" reģ. nr. 41503076465 par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 6201 022 0041 001) Kuldīgas novadā Kuldīgas pilsētā Rumbas ielā 8. Administratīvās ēkas kopējā platība ir  95,8m2 un zemes gabals (kadastra apzīmējums 6201 022 0041) ar kopējo platību 589m2.

Nomas maksa/m2: 1.stāva telpām Nr.1(kabinets 28m2); Nr.2 (kabinets 5,2m2) un 2.stāva telpām Nr.9 (zāle 35,7m2) ar  platību 68,9m2 ir EUR 2,30 par 1m2 mēnesī, neieskaitot PVN, palīgtelpām ar platību 26,9m2, ir EUR 1,56  par m2, neieskaitot PVN

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi
Izsoles veids: Rakstiska pirmā izsole

Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada. 2.oktobrim, plkst. 17:00, VVD Liepājas RVP, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā, 208.kabinetā

Izsoles laiks un vieta: 2017.gada 3.oktobrī, plkst. 10:00, VVD Liepājas RVP, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā,  aktu zālē

Nomas objekta apskates vieta un laiks: ar nomas objektu pretendenti var iepazīties, zvanot vecākajam inspektoram Jānim Sprugevicam (tālrunis - 29173772) un vienojoties par apskates laiku

Nolikums

Komisijas sedes protokols​

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.1 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2017. gada 22. martam,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 23. martā , plkst. 1100, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2017. gada 23. martā, plkst. 11:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "Incomming Business" reģ. nr. 41503049096 par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 17.3 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2017. gada 22. martam,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 23. martā , plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2017. gada 23. martā, plkst. 9:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "R.Ren" reģ. LV41503058775 par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne kadastra Nr. 2100 009 0307 001, kopējā platība 9,4 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole

Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada 15.martam plkst. 15:00

Mutiskās izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsole notiks 2017.gada 15.martā plkst. 16:00, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810

Nolikums

Ir notikusi mutiskā izsole 2017.gada 15.martā  plkst.16:00 un ir noslēgts nomas līgums ar vienīgo nomas pretendentu Biedrību Latvijas Darba devēju konfederācija, platība 9.4 m2 , kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva, izsoles cena 4.03 par m² plus PVN.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne kadastra Nr. 2100 009 0307 001, kopējā platība 11 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN

Iznomāšanas termiņš: līdz 48 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole

Pieteikšanās termiņš: līdz 2016.gada 09.februārim plkst. 16:00

Mutiskās izsoles laiks un vieta: Izsole notiks 2017.gada 10.februārī plkst. 15:00, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810

Nolikums

Mutiskā izsole ir notikusi 2017.gada 10.februārī  plkst.15:00 un ir noslēgts nomas līgums ar vienīgo nomas pretendentu SIA “Trans Speed”. Platība 11 m2 , kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva, izsoles cena 4.03 par m² plus PVN.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, 2. stāvā, platība 13.1 m2.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole

Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada 30.janvārim, plkst. 15.00

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017.gada 31.janvārī, plkst. 16.00, Valsts vides dienesta Rēzeknes RVP, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab.(Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, darba dienās no 2017.gada 23.janvāra līdz 2017.gada 27.janvārim no 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties ar direktora vietnieku - kontroles daļas vadītāju Ritu Eiduku

Nolikums

Pirmā mutiskā izsole ir notikusi 2017.gada 31.janvāra plkst.16:00. Noslēgts nomas līgums ar vienīgo nomas pretendentu SIA ROKADE M par izsoles cenu 4.03 par m² plus PVN.

 


 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.2 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 12 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2016. gada 25. oktobris,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2016. gada 26. oktobrī , plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2016. gada 26. oktobrī, plkst. 9:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "KRISTILEX" reģ. nr. 41503076465 par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.2 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2016. gada 15. augustam,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2016. gada 16. augustā , plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Izsole ir notikusi 2016. gada 16. augustā, plkst. 9:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar Tatjanu Bļumu par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Informācija par Valsts vides dienesta telpu nomas noslēgtajiem līgumiem (publicēts 31.05.2016.)

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

1.telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne

kadastra Nr. 2100 009 0307 001;

Kopējā platība 9.4 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole

izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsoles notiks 2016.gada 07.jūnijā plkst. 15:00, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)

Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Zemnieku ielā 5,, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2016.gada 03.jūnijam plkstn. 15:00, iesniedz Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ( Zemnieku iela 5, Rēzekne kab.33 vai 45.kab) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā izsoles nolikums)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810.

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 26.80 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2016. gada 22. decembris,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2016. gada 23. decembrī , plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Izsole ir notikusi 2016. gada 23. decembrī, plkst. 9:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "Eko sitem serviss" reģ. nr. 41503031094  


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.2 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 12 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2016. gada 25. oktobris,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2016. gada 26. oktobrī , plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

 Izsole ir notikusi 2016. gada 26. oktobrī, plkst. 9:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA "KRISTILEX" reģ. nr. 41503076465 par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.2 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2016. gada 15. augustam,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2016. gada 16. augustā , plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Izsole ir notikusi 2016. gada 16. augustā, plkst. 9:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar Tatjanu Bļumu par Nolikumā norādīto cenu EUR 4,03 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents)


Informācija par Valsts vides dienesta telpu nomas noslēgtajiem līgumiem (publicēts 31.05.2016.)

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

1.telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne

kadastra Nr. 2100 009 0307 001;

Kopējā platība 9.4 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole

izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsoles notiks 2016.gada 07.jūnijā plkst. 15:00, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)

Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Zemnieku ielā 5,, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2016.gada 03.jūnijam plkstn. 15:00, iesniedz Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ( Zemnieku iela 5, Rēzekne kab.33 vai 45.kab) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā izsoles nolikums)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810.

Nolikums

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

1.telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne

kadastra Nr. 2100 009 0307 001;

Kopējā platība 26.9 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole

izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsoles notiks 2016.gada 23.maijā plkst. 16:00, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)

Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Zemnieku ielā 5,, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2016.gada 20.maijam plkstn. 15:00, iesniedz Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ( Zemnieku iela 5, Rēzekne kab.33 vai 45.kab) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā izsoles nolikums)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810.

Nolikums

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 54.9 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2016. gada 13. janvārim,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2016. gada 14. janvārī , plkst. 1000, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Izsole ir notikusi 2016. gada 14. janvārī, plkst. 10:00. Nomas līgumu plānots noslēgts ar SIA „ALISA PLUS HOLDING” par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 18.3 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2015. gada 31. augustam,  plkst. 1700.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2015. gada 1. septembrī, plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1700, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940 vai 65423219, 28366886

Nolikums

Izsole ir notikusi 2015. gada 1. septembrī, plkst. 9:00. Nomas līgums noslēgts ar AAS „Baltikums” par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.1 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2015. gada 31. jūlijam,  plkst. 1530.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2015. gada 3. augusts, plkst. 900, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1530, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940.

Nolikums

Izsole ir notikusi 2015. gada 3. augustā, plkst. 9:00. Nomas līgums noslēgts ar SIA „EKONOMIKAS CENTRS” par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 10.4 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2015. gada 31. jūlijam,  plkst. 1530.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2015. gada 3. augusts, plkst. 1400, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1530, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940.

Nolikums

Izsole ir notikusi 2015. gada 3. augustā, plkst. 14:00. Nomas līgums noslēgts ar Tatjanu Suharževsku par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 15.0 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: līdz 12 menēšiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2015. gada 30. martam,  plkst. 1300.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2015. gada 30. martā, plkst. 1500, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1530, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940.

Nolikums

Izsole ir notikusi 2015. gada 30. martā, plkst. 15.00. Nomas līgums noslēgts ar SIA „Incomming Business” par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).


Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:
1)      Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne
kadastra Nr. 2100 009 0307 001;
Kopējā platība 11.0 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva
Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem
Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole.

Nolikums


2)      Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne
kadastra Nr. 2100 009 0307 001;
Kopējā platība 9.2 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva
Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem
Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole
izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsoles notiks 2015.gada 20.janvārī plkst. 15:00 (2.)  un 16:00(1.), Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)
Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Zemnieku ielā 5,, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2015.gada 16.janvārim. 15:00, iesniedz Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ( Zemnieku iela 5, Rēzekne kab.33 vai 45.kab) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā)
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810.

Nolikums


Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāvā, platība 10.4 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: 02.08.2015.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2014. gada 1. augustam,  plkst. 1430.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2014. gada 1. augustā, plkst. 1500, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1430, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940.

Nolikums

Izsole ir notikusi 2014. gada 1. augustā, plkst. 15.00. Nomas līgums noslēgts ar Tajanu Suharževsku par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).

--------------------------------------------------------------------

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 2. stāvā, platība 17.5 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: EUR 4,03 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: uz laiku līdz 3 gadiem.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2014. gada 11. februārim,  plkst. 1300.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2014. gada 11. februārī, plkst. 1500, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1400, iepriekš vienojoties pa tālruni 65423134, 26562940.

Nolikums

 

Izsole ir notikusi 2014. gada 11. februārī, plkst. 15.00. Nomas līgums noslēgts ar SIA „R.REN” par Nolikumā norādīto cenu EUR  4,03  + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).

--------------------------------------------------------------------

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:

 

telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne

kadastra Nr. 2100 009 0307 001;

Kopējā platība 9.4 m2, kas sastāv no vienas atsevišķas telpas ēkas otrajā stāva

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Mutiska. Pirmā izsole.

izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsole notiks 2014.gada 14.janvārī plkst. 16:30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, 45.kab. (4.stāvā)

Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Zemnieku ielā 5,, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2014.gada 13.janvārim. 16:00, iesniedz Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē ( Zemnieku iela 5, Rēzekne kab.33 vai 45.kab) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Zemnieku iela 5, Rēzekne, darba dienās laikā no 9:00 līdz 16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni 28350810.

 

Nolikums

Mutiskā izsole notika 14.01.2014.g. plkst.16.30
Viens nomas pretendents: SIA Trans Speed
Nomas maksa:  4.21€+PVN /mēnesī
Nomas līgums tiks noslēgts 7 darba dienu laikā

 


Valsts vides dienests iznomā:

telpas Voleru ielā 2, Rīgā

kadastra Nr. 01000980030, ēka ar kadastra apzīmējumu Nr.01000980030005;

Kopējā platība 74.8 m2, kas sastāv no 5 atsevišķām telpām

Iznomāšanas termiņš: līdz 36 mēnešiem

Izsoles veids: Rakstiskā izsole. Pirmā izsole.

izsoles laiks un vieta: Nomas maksas izsole notiks 2013.gada 5.septembrī plkst. 11:00, Rīgā, Voleru ielā 2, mazajā zālē (2.stāvā

Pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu Rīgā, Voleru ielā 2, ne vēlāk kā līdz nomas maksas Izsoles laikam, t.i. līdz 2013.gada 5.septembrim plkst. 11:00, iesniedz Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamentā (Voleru ielā 2, Rīgā, 15.kab.) pieteikumu dalībai izsolē (Pielikumā)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Voleru ela 2. Rīga, darba dienās laikā no, iepriekš vienojoties pa tālruni 67408170.

 

Nolikums

Līguma projekts

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā telpu Zemnieku ielā  5:


Nomas objekta veids - telpas ofisam Rēzeknē, Zemnieku ielā 5.

Nekustamā īpašuma adrese – Zemnieku iela 5, Rēzekne..

Kadastra Nr. 2100 009 0307 001.

Platība - 26.9 m².

Nosacītā nomas maksa - Ls 3.12 par 1 m² mēnesī, neieskaitot PVN.

Iznomāšanas termiņš uz laiku līdz 3 gadiem.

Izsoles veids – Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 9.augusts plkst 16.00.

Mutiskās izsoles laiks un vieta – 2013.gada 09.augusts plkst.16,30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, kab.45( Izsoles solis, norises kārtība , nomas līguma projekts – pielikumā).

Pretendenti var saņemt Nolikumu personīgi vai elektroniski līdz iesniegšanas termiņa beigām, katru darba dienu Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, Zemnieku ielā 5, piecu darba dienu laikā – darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00, izņemot pusdienlaiku no 12:00 līdz 13:00. (fakss: 64638215; e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov.lv)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: 2013.gada 05-09.augusts no 9.00.līdz 16.00 Rēzeknē, Zemnieku ielā 5

Nolikums

Izsole notika 2013.gada 09.augustā plkst.16:30
Viens nomas pretendents- SIA M SYSTEMS, Reģ. Nr. 52403027341
Nomas maksa 3,12ls +PVN, septiņu darba dienu laikā tiks noslēgts nomas līgums.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde iznomā telpu Dārzu ielā 2:


Nomas objekta veids -   telpa biroja ēkas 2.stāvā.

Nekustamā īpašuma adrese – Dārzu iela 2, Ventspils.

Kadastra Nr. 27000040702.

Platība -  telpa ēkas otrajā stāvā ar kopējo platību 27.9 m².

Lietošanas mērķis - telpa tehnoloģiski nodrošināta ofisam nepieciešamā aprīkojuma un ierīču uzstādīšanai.

Nomas objekts – atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijā.

Nosacītā nomas maksa -  Ls 4.99  par 1 m² mēnesī, neieskaitot PVN.

Iznomāšanas termiņš uz laiku līdz 3 gadiem.

Izsoles veids – Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš – 2013.gada 25.jūnijs  plkst 12.00.

Mutiskās izsoles laiks un vieta – 2012.gada 25.jūnijs plkst. 14.00, Dārzu ielā 2, Ventspilī, VVD Ventspils reģionālajā vides pārvaldē - 1.stāvā 14.kabinetā. (Izsoles nolikums pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Dārzu iela 2. Ventspils, darba dienās laikā no plkst 9.00 – līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni 29199281.

Nolikums

 

Izsole notika 2013.gada 25.jūnijā. Viens nomas pretendents- SIA „Advailo", Reģ. Nr. 50103293801. Nomas maksa 4,99ls +PVN, 3 darba dienu laikā tiks noslēgts nomas līgums.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā

Kadastra nr.2100 009 0307 001

Nomas objekts: telpas ofisam Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, platība 26.9 m2

Nomas maksa: 3,12ls +PVN.

Maksimālais Iznomāšanas termiņš – 3.gadi.

Izsoles veids- Mutiska pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš- līdz 2013.gada 25.janvārim  plkst.16,00.

Mutiskās izsoles laiks un vieta : 2013.gada 25.janvāris plkst.16,30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, kab.45( Izsoles solis, norises kārtība , nomas līguma projekts – pielikumā).

Pretendenti var saņemt Nolikumu personīgi vai elektroniski līdz iesniegšanas termiņa beigām, katru darba dienu Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, Zemnieku ielā 5, piecu darba dienu laikā – darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00, izņemot pusdienlaiku no 12:00 līdz 13:00. (fakss: 64638215; e-pasts:rudite.krumina@rezekne.vvd.gov.lv)

Nomas objekta apskates vieta un laiks: 2013.gada 21.janvāris- 25.janvāris no 9.00.līdz 16.00 Rēzeknē, Zemnieku ielā 5,

Nolikums

Izsole notika 2013.gada 28.janvārī plkst.16:30 Viens nomas pretendents- IK Arhitektu Mangulsonu birojs, Reģ. Nr.42402009027 Nomas maksa 3,12ls +PVN, septiņu darba dienu laikā tiks noslēgts nomas līgums.

 


 

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde iznomā:

Nomas objekts: biroja telpas Rīgā, Voleru ielā 2, platība 65,25 m2, kas sastāv no 3 atsevišķām telpām un koplietošanas telpām.

Kadastra nr0100 098 0030.
Nomas maksa/ m2: 1,84Ls +PVN.
Maksimālais Iznomāšanas termiņš: 3.gadi.
Izsoles veids: rakstiska atkārtota izsole.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2012.gada 18. decembrim  plkst.10:59.
Izsoles laiks un vieta: 2012.gada 18. decembrī plkst.11:00, Rīgā, Voleru ielā 2, mazajā zālē 2.stāvā(Izsoles nolikums, pretendenta pieteikuma veidlapa, nomas līguma projekts un telpu plāns– pielikumā).
Nomas objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 10.00 – 15.00, par laiku iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu Ingrīdu Kuļikovsku, tālr. 67408170 (Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Atbalsta sektora saimniecības vadītāja).

Izsoles nolikums

Pretendentu pieteikuma veidlapa

Nomas līguma projekts

Telpu plāns

Telpu fotogrāfija


Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde iznomā:

Nomas objekts: biroja telpas Rīgā, Voleru ielā 2, platība 65,25 m2, kas sastāv no 3 atsevišķām telpām un koplietošanas telpām.

Kadastra nr0100 098 0030.
Nomas maksa/ m2: 1,99ls +PVN.
Maksimālais Iznomāšanas termiņš: 3.gadi.
Izsoles veids: rakstiska pirmā izsole.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2012.gada 30.oktobrim  plkst.10:59.
Izsoles laiks un vieta: 2012.gada 30.oktobrī plkst.11:00, Rīgā, Voleru ielā 2, mazajā zālē 2.stāvā (Izsolesnolikums, pretendenta pieteikuma veidlapa, nomas līguma projekts un telpu plāns– pielikumā).
Nomas objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 10.00 – 15.00, par laiku iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu Ingrīdu Kuļikovsku, tālr. 67408170 (Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Atbalsta sektora saimniecības vadītāja).

Izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Telpu plāns

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Ņemot vērā to, ka izsolei līdz 30.10.2012. nav reģistrējies neviens pretendents, komisijas atzīst izsoli par nenotikušu.


Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā:


Nomas objekts: telpas ofisam Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, platība 9,4 m2
Kadastra nr.2100 009 0307 001
Nomas maksa: 3,00ls +PVN.
Maksimālais Iznomāšanas termiņš – 3.gadi.
Izsoles veids- Mutiska pirmā izsole.
Pieteikšanās termiņš- līdz 2012.gada 03.aprīlim  plkst.15,00.
Mutiskās izsoles laiks un vieta : 2012.gada 03.aprīlis plkst.15,30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, kab.45( Izsoles solis, norises kārtība , nomas līguma projekts – pielikumā).
Nomas objekta apskates vieta un laiks: 2012.gada 27.marts- 02.aprīlis no 9.00.līdz 16.00 Rēzeknē, Zemnieku ielā 5

Nolikums

Izsole notika 2012.gada 03.aprīlī plkst.15:30. Viens nomas pretendents- Nadežda Volkova , kods 021406011963, Nodokļu maksātāja reģ. Apliecība Nr.CR 0067418 26.03.2012.g. Nomas maksa 3,00ls +PVN, septiņu darba dienu laikā tiks noslēgts nomas līgums

Ventspils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekta veids -   biroja ēka.
Nekustamā īpašuma adrese – Dārzu iela 2, Ventspils.
Kadastra Nr. 27000040702.
Platība -  telpa ēkas otrajā stāvā ar kopējo platību 20.2 m².
Lietošanas mērķis - telpa tehnoloģiski nodrošināta ofisam nepieciešamā aprīkojuma un ierīču uzstādīšanai.
Nomas objekts – atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijā.
Nosacītā nomas maksa -  Ls 2.72  par 1 m² mēnesī, neieskaitot PVN.
Iznomāšanas termiņš uz laiku līdz 3 gadiem.
Izsoles veids – Mutiskā pirmā izsole.
Pieteikšanās termiņš – 2012.gada 15.februārim  plkst 12.00.
Mutiskās izsoles laiks un vieta – 2012.gada 15.februāris plkst. 14.00, Dārzu ielā 2, Ventspilī, VVD Ventspils reģionālajā vides pārvaldē - 1.stāvā 14.kabinetā. (Izsoles nolikums pielikumā).
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Dārzu iela 2. Ventspils, darba dienās laikā no plkst 9.00 – līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni 29199281. 

Nolikums

Izsole ir notikusi 2012.gada 15.februārī, 7 darba dienu laikā tiks noslēgts līgums ar SIA „VentEko” par Nolikumā norādīto cenu Ls 2.72 m² + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).  

Ventspils reģionālā vides pārvalde iznomā:


Nomas objekta veids -   biroja ēka.
Nekustamā īpašuma adrese – Dārzu iela 2, Ventspils.
Kadastra Nr. 27000040702.
Platība -  telpa ēkas otrajā stāvā ar kopējo platību 27.9 m².
Lietošanas mērķis - telpa tehnoloģiski nodrošināta ofisam nepieciešamā aprīkojuma un ierīču uzstādīšanai.
Nomas objekts – atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijā.
Nosacītā nomas maksa -  Ls 2.72  par 1 m² mēnesī, neieskaitot PVN.
Iznomāšanas termiņš uz laiku līdz 3 gadiem.
Izsoles veids – Mutiskā pirmā izsole.
Pieteikšanās termiņš – 2012.gada 14.februāris  plkst 12.00.
Mutiskās izsoles laiks un vieta – 2012.gada 14.februāris plkst. 14.00, Dārzu ielā 2, Ventspilī, VVD Ventspils reģionālajā vides pārvaldē - 1.stāvā 14.kabinetā. (Izsoles nolikums pielikumā).
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Dārzu iela 2. Ventspils, darba dienās laikā no plkst 9.00 – līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni 29199281.

Nolikums

Izsole ir notikusi 2012.gada 14.februārī, 7 darba dienu laikā tiks noslēgts līgums ar SIA „VSKB vide” par Nolikumā norādīto cenu Ls 2.72 m² + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents). 

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes regionālā vides pārvalde iznomā: 

 

Nomas objekts: telpas ofisam Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, platība 11 m2
Kadastra nr.2100 009 0307 001
Nomas maksa: 3,00ls +PVN.
Maksimālais Iznomāšanas termiņš – 3.gadi.
Izsoles veids- Mutiska pirmā izsole.
Pieteikšanās termiņš- līdz 2012.gada 03.februārim  plkst.15,00.
Mutiskās izsoles laiks un vieta : 2012.gada 03.februāris plkst.15,30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, kab.45( Izsoles solis, norises kārtība , nomas līguma projekts – pielikumā).
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Ar Nomas objekta nekustamā īpašuma tehnisko dokumentāciju un Nomas objektu Pretendenti var iepazīties Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, vienojoties ar  saimniecības pārzini Edmundu Švarcu , darba dienās no plkst. 09:00 līdz 15:00,

Nolikums

Izsole ir notikusi 03.02.2012.g.;, 7 darba dienu laikā tiks noslēgts līgums ar SIA CAPITAL FORCE par Nolikumā norādīto cenu 3,00 ls +PVN( vienīgais nomas tiesību pretendents). 

.. 

-----------------

Valsts vides dienesta Rēzeknes regionālā vides pārvalde iznomā: 
Nomas objekts: telpas ofisam Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, platība 9,2 m2 
Nomas maksa: 3,00ls +PVN. 
Maksimālais Iznomāšanas termiņš – 3.gadi. 
Izsoles veids- Mutiska pirmā izsole. 
Pieteikšanās termiņš- līdz 2011.gada 23.decembrim  plkst.15,00. 
Mutiskās izsoles laiks un vieta : 2011.gada 23.decembris plkst.15,30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, kab.45( Izsoles solis, norises kārtība , nomas līguma projekts – pielikumā). 
Nomas objekta apskates vieta un laiks: 2011.gada 16-22.decembris no 9.00.līdz 16.00 Rēzeknē, Zemnieku ielā 5.

Nolikums

Izsole ir notikusi 23.12.2011.g.;, 7 darba dienu laikā tiks noslēgts līgums ar SIA EV HOLDING par Nolikumā norādīto cenu 3,00 ls +PVN( vienīgais nomas tiesību pretendents). 

.. 
-----------------

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde iznomā: 
Nomas objekts: telpas ofisam Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, platība 22,2 m2. 
Nomas maksa: 3,00ls +PVN. 
Maksimālais Iznomāšanas termiņš – 3.gadi. 
Izsoles veids- Mutiska pirmā izsole. 
Pieteikšanās termiņš- līdz 2011.gada 8.decembrim plkst.16:00. 
Mutiskās izsoles laiks un vieta : 2011.gada 8.decembris plkst.16:30, Rēzeknē, Zemnieku ielā 5, kab.45( Izsoles solis, norises kārtība , nomas līguma projekts – pielikumā). 
Nomas objekta apskates vieta un laiks: Ar Nomas objekta nekustamā īpašuma tehnisko dokumentāciju un Nomas objektu Pretendenti var iepazīties Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, vienojoties ar  saimniecības pārzini Edmundu Švarcu , darba dienās no plkst. 09:00 līdz 15:00 
Skat. nolikumu.

Līgums noslēgts ar SIA INTEGRE par Nolikumā norādīto cenu 3,00 ls +PVN( vienīgais nomas tiesību pretendents).

------------------------------

 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, platība 30,1 m2, sastāv no 2 atsevišķām telpām.

Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: Ls 2,77 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: 1 gads.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2012. gada 6. decembrim,  plkst. 14.30.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2012. gada 6. decembrī, plkst. 15.00, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1400, iepriekš vienojoties pa tālruni 28366886.

Nolikums

Izsole ir notikusi 2012. gada 6. decembrī, plkst. 1500. Nomas līgums noslēgts ar SIA „Incomming Business” par Nolikumā norādīto cenu Ls 2,77 + PVN ( vienīgais nomas tiesību pretendents).

----------------

 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde iznomā:

Nomas objekts:  biroja telpa Raiņa ielā 28, Daugavpilī, platība 24 m2 Kadastra Nr. 05000017715001.

Nomas maksa/m2: Ls 2,77 + PVN.

Iznomāšanas termiņš: 1 gads.

Izsoles veids: Mutiskā pirmā izsole.

Pieteikšanās termiņš: līdz  2012. gada 7. decembrim,  plkst. 1000.

Mutiskās izsoles laiks un vieta: 2012. gada 7. decembrī, plkst. 1100, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē,  2. stāvā, Aktu zālē (Izsoles nolikums un nomas līguma projekts pielikumā).

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no plkst. 900 līdz plkst. 1400, iepriekš vienojoties pa tālruni 28366886.

Nolikums

Ņemot vērā to, ka 2012. gada 7. decembra izsolei nav reģistrējies neviens pretendents, komisija atzīst izsoli par nenotikušu.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.06.2020