VVD logo

ENG / LV

Iesniegumi A/B kategorijas atļaujas pieprasīšanai

AB atļauju reģistrs šobrīd ir testa režīmā. Pilns AB atļauju reģistrs ir skatāms http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas.

Iesnieguma pieņemšanas datums

Atļaujas izdošanas termiņš