VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

 

(Strādā testa režīmā. A/B atļauju reģistrs ir pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv)

AB atļauju reģistrs šobrīd ir testa režīmā. Pilns AB atļauju reģistrs ir skatāms http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas.

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atbilst 1 rezultāti

Karosta LP

Turaidas ielā 26/28, Liepāja, LV-3414

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām
Liepājas RVP
Atļaujas izdošanas datums: 12.08.2019
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums: