VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atbilst 7 rezultāti

Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Mazā apakšgrāvja iela-3, Rīga

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 22.10.2020
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Rāmuļu-45,Rīga

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā, sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu)
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 29.09.2017
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Liepnieku iela 15, Brocēni, Brocēnu novads, LV 3851

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk kubikmetru gadā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē, sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja, cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā
Liepājas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 12.01.2015
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Rūpnīcas iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

Piesārņojuma kategorija: A atļauja
Piesārņojošā darbība: iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 500 tonnas produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir lielāka par 50 tonnām dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā;, tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā, iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai: nebīstamiem atkritumiem - ar jaudu virs 3 tonnām stundā;, sadedzināšanas iekārtas,kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja , notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē, iekārtas nebīstamu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā
Liepājas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 09.06.2014
Atļaujas derīguma termiņš: 08.06.2021
Atļaujas pārskatīšanas datums: 08.06.2021
Finanšu nodrošinājums: Ir
Finanšu nodrošinājuma termiņš:
no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Mendeļejeva iela 5a, Daugavpils

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu), cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā
Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 17.02.2014
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Zemgales iela 4, Liepājas ostas piestātne nr.14

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
Liepājas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 13.09.2013
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Karte

SCHWENK LATVIJA SIA

Dzirnieku iela 9, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV- 2167

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā, sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu), ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas), notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē, degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 12.08.2013
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums: