VVD logo

A un B atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai

 

(Strādā testa režīmā. A/B atļauju reģistrs ir pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv)

AB atļauju reģistrs šobrīd ir testa režīmā. Pilns AB atļauju reģistrs ir skatāms http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas.

Atļaujas izdošanas termiņš:

Atļaujas derīguma termiņš:

Atbilst 1 rezultāti

ZEMGALES ENERĢIJAS PARKS SIA 40103398901

Rūpniecības iela 2D, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, LV–3711

Piesārņojuma kategorija: B atļauja
Piesārņojošā darbība: iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā, iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai , ja uzglabā vienu tonnu vai vairāksāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos
Jelgavas RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)
Atļaujas izdošanas datums: 14.07.2015
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums:
Finanšu nodrošinājums: Nav
Atļauja apturēta daļā no sākuma
Atļauja apturēta daļā saistībā ar finanšu nodrošinājuma neesamību