VVD logo

Ūdens resursu lietošanas atļaujas

Atļaujas izdošanas termiņš

Atbilst 5 rezultāti

SCHWENK LATVIJA SIA 40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: Pazemes ūdens ieguve (tehniskā ūdens ieguve) betona ražošanai
Ūdens ieguves vieta: Ganību dambis 24A, Rīga
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 06.04.2016

SCHWENK LATVIJA SIA 40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: karjeru izstrāde
Ūdens ieguves vieta: nokrišņi un drenāžas ūdeņi
Struktūrvienība: Liepājas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 06.08.2013

SCHWENK LATVIJA SIA 40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: ūdens ieguve no artēziskā urbuma
Ūdens ieguves vieta: „Lejas Kļaviņi”, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Struktūrvienība: Madonas RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)
Atļaujas izdošanas datums: 11.04.2013

SCHWENK LATVIJA SIA 40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: Pazemes ūdens ieguve un izmantošana
Ūdens ieguves vieta: Horizontālie drenāžas ūdeņi atradnē “Kūmas”
Struktūrvienība: Liepājas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 08.09.2010

SCHWENK LATVIJA SIA 40003386821

Paredzētās darbības raksturojums: Pazemes ūdens izmantošana
Ūdens ieguves vieta: Smilts-grants atradne "Lejas Kļaviņi", Mārcienas pagasts, Madonas rajons
Struktūrvienība: Madonas RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)
Atļaujas izdošanas datums: 09.09.2008