VVD logo

Zemes dzīļu izmantošanas licences

Licences derīguma termiņš: