VVD logo

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” pieteikts Pasaules enerģijas balvai 2015

22.10.2014 Centrālā struktūrvienība

 

 

Valsts vides dienests pieteicis projektu „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”Pasaules enerģijas balvai 2015” (Energy Globe Award 2015).

Šogad konkursā aicināti piedalīties inovatīvi projekti un tehnoloģijas no visas pasaules, kuru mērķi ir resursu saglabāšana, gaisa un ūdens kvalitātes uzlabošana, energoefektivitāte un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana.

„Pasaules enerģijas balvas” mērķis ir prezentēt veiksmīgus, ilgtspējīgus projektus globālai auditorijai, kā arī demonstrēt, ka daudzām vides problēmām potenciālie risinājumi jau pastāv. Ik gadu šajā konkursā startē projekti no vairāk kā 160 pasaules valstis.

Starptautiskā „Pasaules enerģijas balva” tiek pasniegta kategorijās: zeme, uguns, ūdens, gaiss, tādejādi simbolizējot sengrieķu noteiktos dabas elementus. Papildus šīm nominācijām atvērta kategorija „jaunieši”.

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ietvaros plānots uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāti piesārņotajās teritorijās Rīgas Brīvostas teritorijā. Atjaunojot un uzlabojot piesārņoto vietu vides kvalitāti, tiks mazināta piesārņojuma ieplūšana Daugavā un tā izplatība tālāk Baltijas jūrā. Projekts ir nozīmīgs arī NATURA 2000 aizsargājamo dabas teritoriju, Piejūras dabas parka teritoriju, Mangaļu salas un Mīlestības salas, piesārņojuma ietekmes mazināšanai. Turklāt projekta ietvaros tiek izmantoti inovatīvi risinājumi, līdz ar to projekts pilnībā atbilst balvas mērķiem un nosacījumiem.

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” sanācijas darbi un vides aizsardzības pasākumi tiek īstenoti Latvijas – Šveices sadarbības projekta ietvaros. Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ir sadalīts divās kārtās. Kopumā projekts paredz attīrīšanas darbu veikšanu piecos objektos Rīgas Brīvostas teritorijā. Projekta kopējās pirmās un otrās kārtas izmaksas plānotas 15,3 miljonu Šveices franku (aptuveni 11,6 miljonu euro) apmērā, tai skaitā 2,3 miljoni Šveices franku (aptuveni 1,7 miljoni euro) būs Latvijas nacionālais līdzfinansējums. Projekts tiks īstenots līdz 2017. gadam, un tā īstenotājs ir Valsts vides dienests.

Vairāk informācijas par „Pasaules enerģijas balvu 2015” (Energy Globe Award 2015) atrodams šeit.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 31.10.2020