VVD logo

Par atkritumu pārrobežu sūtījumiem

25.11.2014 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību, ka atkritumu pārvadājumi starp valstīm jeb atkritumu pārrobežu sūtījumi var tikt veikti izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” (turpmāk – Regula 1013/2006) prasības. Jebkādu atkritumu pārrobežu sūtījumi bez atbilstošiem dokumentiem vai saskaņojumiem tiek klasificēti kā nelegāli atkritumu pārrobežu sūtījumi un par tiem tiek piemērots sods.

Atbilstoši iepriekšminētajai Regulai atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroles procedūra tiek piemērota atkarībā no atkritumu sastāva, īpašībām, klasifikācijas, plānotajām darbībām un galamērķa valsts statusa.

Nebīstamo jeb „zaļā saraksta” atkritumu (piemēram, metāllūžņi, plastmasa, riepas) sūtījumus var veikt izpildot Regulas 1013/2006 18.panta prasības, t.i., jābūt aizpildītam Regulas 1013/2006 VII pielikumam, kā arī noslēgtam līgumam starp personu, kas organizē sūtījumu un saņēmēju, ietverot Regulas 1013/2006 18.panta 2.daļas prasības.

VVD uzsver, ka nebīstamo jeb „zaļā saraksta” atkritumu sūtījumu gadījumā uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, Eiropas kopienas zonas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO), komersantam pirms sūtījuma ir jānoskaidro, kādas kontroles procedūras galamērķa valsts var piemērot saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1418/2007 „Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli” - aizliegumu, iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru jeb paziņojumu, vispārēju informāciju vai kontroles procedūru saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem (var ietvert paziņojumu). 

Savukārt bīstamo, neklasificēto un atkritumu maisījumu jeb „oranžā saraksta” atkritumu (piemēram, bateriju un svina akumulatoru atkritumi, no atkritumiem atgūts kurināmais jeb RDF, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, naftas produktus saturoši atkritumi) sūtījumiem jāpiemēro iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Plānotajam sūtījumam ir jāsaņem visu iesaistīto valstu kompetento iestāžu saskaņojumi. Latvijā iepriekšminētos saskaņojumus izsniedz VVD Licenču daļa. „Oranžā saraksta” atkritumu sūtījumi uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, Eiropas kopienas zonas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) ir aizliegti.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 42.pantu atkritumus Latvijas teritorijā var ievest tikai uz reģenerācijas iekārtu, kurai ir atbilstoša jauda un kuras īpašnieks ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.

Papildu informāciju par šo tēmu iespējams iegūt Valsts vides dienesta Licenču daļā, tālr. 67084238 vai 67084224.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 30.03.2020