VVD logo

Informācija lietotu transportlīdzekļu un to rezerves daļu tirgotājiem un pircējiem, kas tos pārdod vai iepērk ārvalstīs

22.01.2016 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) vērš lietotu transportlīdzekļu un to rezerves daļu tirgotāju un pircēju, kas tos pārdod vai iepērk ārvalstīs, uzmanību gadījumos, kad tiek plānoti šādu lietotu preču pārvadājumi starp valstīm.

Pirms tiek plānots lietotas preces sūtījums, lūdzam pārliecināties, vai nosūtīšanai plānotā lietotā prece atbilst lietotas preces statusam, t.i., lietots transportlīdzeklis – ir braukšanas kārtībā, nav norakstīts, būtiski bojāts vai izdedzis, ir klāt visas sastāvdaļas, nav eļļu un citu šķidrumu noplūžu, lietotas rezerves daļas – ir funkcionālas un nav būtiski bojātas, nav eļļu un citu šķidrumu noplūžu, ir identificējamas un uzskaitītas, atbilstoši iepakotas.

Ja lietota transportlīdzekļa vai to rezerves daļu valdītājs no tiem atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un ir identificējama kāda no zemāk minētajām pazīmēm, šie priekšmeti tiks klasificēti par atkritumiem.

Pazīmes, kas norāda, ka lietots transportlīdzeklis jāklasificē kā atkritumi:

  1. eļļas un citu šķidrumu noplūdes;
  2. būtiski bojājumi (dedzis, daļēji izjaukts vai sadalīts divās daļās, plašs rūsas pārklājums u.c.);
  3. nav klāt būtisku sastāvdaļu (riepu, motora, jumta u.c.);
  4. kalpo kā „konteiners” citu atkritumu pārvadāšanai;
  5. norakstīts, nav numura zīmju un īpašnieks nav zināms;
  6. nav transportlīdzekļa dokumentu (reģistrācijas apliecība, pirkuma līgums u.c.);
  7. plānots nosūtīt izjaukšanai;
  8. nav atbilstoši iepakots, kas novērstu bojājumus sūtījuma un pārkraušanas laikā;
  9. u.c. pazīmes.

Sīkāku informāciju par to, kā pareizi noteikt nosūtīšanai plānotās lietotās preces statusu, Jūs varat iegūt Korespondentu vadlīnijās Nr. 9 „Nolietotu transportlīdzekļu sūtījumi”.

Atkritumu sūtījumi jāveic, izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” (turpmāk – Regula 1013/2006) noteiktās prasības. Ja atkritumi klasificēti kā bīstami, ir jāsaņem visu iesaistīto valstu kompetento iestāžu piekrišanas, savukārt bīstamo atkritumu sūtījumi uz valstīm, kas nepiemēro Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Padomes lēmumu “C(2001)107/galīgā versija, ar ko pārskata Lēmuma C(92)39/galīgo versiju par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli”,  ir aizliegti (piemēram, Nigērija u.c. Āfrikas valstis).

Kontrolē iesaistītās iestādes ir tiesīgas pieprasīt gan dokumentālus, gan funkcionalitātes pierādījumus, ja pastāv aizdomas, ka sūtījums atbilst atkritumu un nevis lietotas preces statusam. Nelikumīgi atkritumu sūtījumi par iesaistīto uzņēmumu un fizisku personu finanšu līdzekļiem tiek atgriezti nosūtītājvalsts teritorijā un par tiem tiek piemērots vai nu administratīvais, vai kriminālsods.

Sīkāka informācija: Valsts vides dienesta Licenču daļa, tālr. 67084238 vai 67084224

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 30.03.2020