VVD logo

Atgādne zvejniekiem un makšķerniekiem: šobrīd aktuālie zvejas un makšķerēšanas liegumi

08.03.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) atgādina, ka, atbilstoši noteikumiem par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos un Eiropas padomes regulai Nr. 1237/2010, no 15. februāra līdz 15. maijam ir aizliegta plekstes zveja. Piezvejas gadījumā piekrastes zvejniekam ir pienākums nozvejotās plekstes atbrīvot no tīkliem un atlaist jūrā.

Savukārt, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem Nr. 800, iekšējos ūdeņos, no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana: no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos, kā arī kanālos un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, vai savieno ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci.

Tāpat arī jāielāgo, ka, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295, no 1.marta līdz 15.jūnijam aizliegts zvejot un iegūt jebkādas zivis visās ūdenstilpnēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegts zvejot un iegūt līdakas.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018