VVD logo

Daugavpils RVP nodrošina prakses vietas Daugavpils Universitātes studentiem

07.03.2017 Daugavpils RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (RVP) arī šogad praksē ir studenti no Daugavpils Universitātes Dabas zinātnes un matemātikas fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas "Vides plānošana". Līdz pat 14.maijam trīs 2.kursa studenti praktizēsies Daugavpils RVP.

Prakses laikā studentiem ir iespēja aktīvi iesaistīties Daugavpils RVP darbā, pildot gan praktiskos, gan teorētiskos uzdevumus. Jaunieši tiek iepazīstināti ar VVD nolikumu, VVD Daugavpils RVP reglamentu un pamatfunkcijām, gūst zināšanas par Latvijas Republikas vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Viņiem paveras iespēja iepazīties ar valsts vides inspektoru darbu, piedaloties kopējos izbraukumos uz objektiem, un ar ekspertu darbu, gūstot priekšstatu par tehnisko noteikumu, A un B kategorijas piesārņojušās darbības atļauju un citu administratīvo aktu izsniegšanas kārtību. Praktikanti apgūst prasmes noformēt administratīvos aktus un citus administratīvās lietvedības dokumentus ( pārbaudes aktu, protokolu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā).

Studenti atzinīgi vērtē Daugavpils RVP gūto pieredzi un jau kā topošie vides speciālisti izsaka interesantus, novatoriskus ieteikumus Daugavpils RVP darba optimizācijai.

Sadarbība starp Daugavpils Universitāti un Daugavpils RVP, kas ilgst jau desmit gadus, ir veiksmīga: darba tirgum tiek sagatavoti augsti kvalificēti vides aizsardzības jomas speciālisti. Šo faktu apliecina arī tas, ka aptuveni 50 procenti no Daugavpils RVP darbiniekiem augstāko pamatizglītību vai maģistra grādu ir ieguvuši Daugavpils Universitātē.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018