VVD logo

ENG / LV

Pabeigta administratīvā lietvedība pret AS “Latvenergo” par piesārņojuma radīšanu Pļaviņu HES

15.03.2017 Madonas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Madonas reģionālā vides pārvalde (RVP) par šā gada 22. janvārī notikušo vides piesārņojumu Pļaviņu HES, kad no neatbilstoši uzglabāta lieljaudas transformatora notika eļļas noplūde, kas nonāca Pļaviņu HES ūdenskrātuvē, administratīvi sodījusi AS “Latvenergo”.

Administratīvās lietvedības gaitā konstatēts, ka AS “Latvenergo” ir izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa (LAPK) 58. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem.

 Uzņēmumam piemērots naudas sods  1600 eiro apmērā.  Vienlaikus,  atbilstoši, LAPK 276.1 pantam par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, paredzēta nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas, informējot administratīvi sodīto personu par tās pienākumu 15 dienu laikā samaksāt lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudas sodu 50 procentu apmērā. Ja administratīvi sodītā persona izpilda šo nosacījumu, tā tiek atbrīvota no pārējās naudas soda daļas samaksas. Ja nosacījums netiek izpildīts, uzliktais naudas sods maksājams pilnā apmērā.

Veicot naftas produktu savākšanu Pļaviņu HES ūdenskrātuves teritorijā, no 22.janvāra līdz 1.februārim kopumā tika savāktas 1, 764 tonnas eļļas. Tā kā pilnīga eļļas atsūkšana no transformatoriem ir iespējama tikai veicot to demontāžu, joprojām saglabājās naftas produktu noplūdes piesārņojuma risks. Demontāžu paredzēts pabeigt līdz šī gada 15. maijam.  Šobrīd, atbilstoši AS “Latvenergo” izstrādātajam pasākumu plānam, ik dienu tiek veikta transformatoru apskate, drenāžas caurulē ir izvietotas absorbējošas bonas. Līdz 2017. gada 1. septembrim plānots pārbūvēt lietus kanalizāciju, izveidojot naftas produktu uztvērēju.  

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.04.2018