VVD logo

ENG / LV

Papildu iespēja operatoriem, kam jāveic vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšana un iesniegšana

06.03.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) informē: no 2017. gada 20. marta līdz 31. martam, operatoriem, kuri  ir nokavējuši vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu ,,Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, ,,Nr.2 –Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un ,,Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par radītiem atkritumiem” veidlapu aizpildīšanas termiņu VSAI ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā, tiek dota papildu iespēja līdz šim neiesniegto pārskatu aizpildīšanai un iesniegšanai.

Vienlaikus VVD atgādina un aicina operatorus ņemt vērā, ka, saskaņā ar 2008. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 ,,Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4.punktā noteikto, pārskatu veidlapas par iepriekšējo kalendāro gadu ir jāaizpilda līdz attiecīgā gada 1. martam.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.04.2018