VVD logo

ENG / LV

VVD uzdod SIA “Bengtsson Latvia” līdz 1.jūlijam sakārtot mēslu un vircas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

30.03.2017 Liepājas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālā vides pārvalde (RVP) ir ierosinājusi administratīvo lietvedību par mēslu un vircas neatbilstošu uzglabāšanu Priekules novada Kalētu pagastā esošajā SIA “Bengtsson Latvia”. Lietu plānots izskatīt šā gada 8.maijā.

Veicot pārbaudi Zviedrijas pilsonim Bengtam Andersam Tūrdam Bengtsonam piederošajā saimniecībā SIA “Bengtsson Latvia” īpašumā “Lanku ferma”, inspektori konstatēja virkni pārkāpumu un neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Saimniecībā saražotie kūtsmēsli  un virca tiek uzkrāti kaudzēs ap dzīvnieku novietnēm. Perimetrā ap kūtīm, uz zemes bez cietā seguma  atrodas vairākas mēslu kaudzes ar apkārt noplūdušu vircu. Gar lielāko kūti ierīkots ceļš, kuram abās pusēs atrodas mēslu kaudzes. Nav izbūvēta mēslu krātuve un vircas tvertne.

Saimniecības īpašnieks ir pārkāpis likuma  Par piesārņojumu 4. panta pirmās daļas 1.un 5. punktu un MK noteikumu Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 4. punktu.

 Īpašniekam dots rīkojums līdz 2017. gada 1. jūlijam  sakārtot mēslu un vircas uzglabāšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” 4. punkta prasībām.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.04.2018