VVD logo

VVD uzsācis administratīvo lietvedību par būtisku vides piesārņojumu Gailīšu pagasta “Uzvara Strauti” saimniecībā

29.03.2017 Jelgavas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālā vides pārvalde (RVP) ir ierosinājusi administratīvo lietvedību par vides piesārņošanu pret Bauskas novada Gailīšu pagastā esošā cūku nobarošanas kompleksa SIA "Uzvara Strauti" īpašniekiem.

Pēc tam, kad tika saņemta informācija no Gailīšu pagasta iedzīvotāja par meliorācijas sistēmā noplūstošu  vircu, VVD Jelgavas RVP 27.martā veica pārbaudi.  Vides dienesta inspektori tajā konstatēja, ka no uzņēmuma SIA "Uzvara Strauti" cūku nobarošanas kompleksa jaunās mēslu uzglabāšanas krātuves uz blakus esošiem laukiem tika izliets ievērojams daudzums šķidrmēslu. Pārmēslošanas rezultātā tika radīts meliorācijas sistēmas piesārņojums, pa kuru tecēja tīra virca, tālāk nonākot Žuku strautā, kas pēc aptuveni 800 metriem ieplūst Mūsas upē. 

Ar pašvaldības atbalstu tika veikti neatliekamie pasākumi - meliorācijas caurules aizbloķēšana sateces akā un grunts vaļņa izveide meliorācijas grāvī.

Ievērojot lielos šķidrmēslu apjomus, ir radīts nopietns lauka piesārņojums, jo pārsniegtas pieļaujamās mēslošanas normas, par ko VVD informēja Valsts augu aizsardzības dienestu.

Arī vakar turpinājās darbi piesārņotajā vietā: inspektori apsekoja visu uzņēmuma teritoriju un konstatēja, ka visas iespējamās mēslu krātuves ir piepildītas šķidrajiem kūtsmēsliem. Īpašnieks nav vienojies par mēslu izvešanu vai nodošanu citiem uzņēmumiem. Uz lauka, kur pirmdien tika izgāzti mēsli, izveidoja grāvi, lai savāktu visu šķidro mēslu frakciju un sūknētu to laukā. Apsekojot Žuku strauta ieplūdi Mūsas upē, piesārņojums nav konstatēts. 


© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018