VVD logo

Aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Ievads maisījumu pārklasificēšanā un pārmarķēšanā saskaņā ar CLP regulu" 20.aprīlī

10.04.2017 Centrālā struktūrvienība

REACH un CLP palīdzības dienests aicina uzņēmumus apmeklēt bezmaksas semināru “Ievads maisījumu pārklasificēšanā un pārmarķēšanā saskaņā ar CLP regulu”.

Saskaņā ar CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 61. panta 4. punktu, maisījumiem, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EEK (DPD), un laisti tirgū jau pirms 2015. gada 1. jūnija, drīkst atrasties tirgū ar šo marķējumu līdz 2017. gada 1. jūnijam. Ievērojot to, ka termiņš tuvojas beigām, REACH un CLP palīdzības dienests aicina tos uzņēmumus, kas vēl nav veikuši maisījumu pārmarķēšanu, to darīt nekavējoties, lai pēc šā gada 1. jūnija Latvijas tirgū laistie maisījumi būtu atbilstoši CLP regulas prasībām.

Semināra laikā paredzēts sniegt ieskatu par to, kā “orientēties CLP regulā”, kā atlasīt būtiskāko informāciju, veicot maisījumu klasificēšanu un marķēšanu. Paredzēts aplūkot visas bīstamības klases, liekot uzsvaru uz vispārīgiem klasificēšanas pamatprincipiem, piemēram, vai klasificēšana kādā bīstamības klasē balstās uz aprēķiniem vai testiem.

Semināra beigās tiks apskatīti REACH un CLP palīdzības dienesta izstrādātie palīgmateriāli un sniegtas rekomendācijas, kā tos labāk izmantot. Tiks apskatīti praktiski piemēri, kā arī būs iespēja pašiem risināt uzdevumus par maisījumu marķēšanu atbilstoši CLP regulai.

Semināra laikā apskatāmās tēmas:

  • DPD/CLP “Pārejas perioda” beigas (01.06.2017.);
  • Bīstamības klases un to kategorijas;
  • Vispārīgie klasificēšanas pamatprincipi, ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • Vispārīgie klasificēšanas kritēriji, ņemot vērā toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās īpašības;
  • Vispārīgie klasificēšanas pamatprincipi, ņemot vērā toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās īpašības;
  • Vispārīgie pamatprincipi par maisījumu marķēšanu un iepakošanu, ņemot vērā to klasifikāciju;
  • Praktiski piemēri un uzdevumi par maisījumu marķēšanu atbilstoši CLP regulai.

Semināra norises laiks un vieta: 20. aprīlis, plkst. 10:00, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 409. telpa, Peldu iela 25, Rīga. Ilgums: apmēram 3 stundas.

Dalību seminārā lūgums apstiprināt līdz 13. aprīlim, sūtot savu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju uz e-pastu: reach@lvgmc.lv vai zvanot pa tālr. 67032027.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018