VVD logo

Diskusijā par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas atkārtotu izsniegšanu Rēzeknes uzņēmumam „NewFuels” RSEZ SIA meklē līdzsvaru starp dažādu pušu interesēm

12.04.2017 Rēzeknes RVP

 11. aprīlī  Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (RVP)  rīkoja  „NewFuels” RSEZ SIA  koksnes granulu rūpnīcas darbībai Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 169A 2010. gada 10. martā izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras laikā iesniegto priekšlikumu atļaujas nosacījumiem apspriešanu. Jaunās atļaujas izsniegšanas termiņš ir 18.aprīlis. Šobrīd spēkā esošās atļaujas nosacījumus, uzņēmumam kaimiņos esošais zemes īpašnieks ir pārsūdzējis Vides pārraudzības valsts birojā.

Sanāksmē piedalījās Rēzeknes pilsētas domes, Rēzeknes novada pašvaldības, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārstāvji, kā arī mājas „Rietumi”, kuras teritorija  robežojas ar rūpnīcas teritoriju, pārstāvji.

Atļaujas pārskatīšanas laikā VVD Rēzeknes RVP saņēma priekšlikumus no valsts iestādēm un privātpersonām, kuri ir vērtējami un kuru ietveršana atļaujas nosacījumos ir savstarpēji pārrunājama, lai vēlreiz atgādinātu dažādās kompetences, kā arī precizētu ieteikumus un vienotos par jautājumu izpratni.

VVD Rēzeknes RVP B kategorijas atļaujā ir jālīdzsvaro uzņēmuma darbības un attīstības intereses ar pieguļošās teritorijas īpašnieku pretenzijām par rūpnieciskās ražošanas emisijām. Uzņēmums darbojas rūpnieciskās apbūves teritorijā, tāpēc ir piemērojami arī emisiju limiti, kuri normatīvajos aktos ir noteikti tādām teritorijām. Ar emocionālām metodēm šādi jautājumi nav noregulējami. Atļauja nerisina arī “kaimiņu” civiltiesisko attiecību jautājumus.

Sanāksmē klātesošie varēja izteikt savus bieži vien atšķirīgos viedokļus, iepazīties ar citiem argumentiem un normatīvajos aktos noteikto. Pēc karstajām diskusijām, daudzi klātesošie atzina, ka tās bija ļoti vērtīgas.

VVD Rēzeknes RVP tagad vēl ir jāsagaida Vides pārraudzības valsts biroja lēmums un jāizsniedz „NewFuels” RSEZ SIA jauna atļauja.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018