VVD logo

IMPEL dalībvalstu pārstāvji dalās pieredzē par atkritumu poligonu kontroles mehānismiem

13.04.2017 Centrālā struktūrvienība

11.un 12.aprīlī Valsts vides dienests ( VVD) sadarbībā ar IMPEL* organizēja Eiropas Savienības dalībvalstu vides aizsardzības institūciju inspektoru tikšanos. Tajā Latvijas un ārvalstu (Itālijas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Skotijas, Ziemeļīrijas) vides aizsardzības institūciju pārstāvji dalījās pieredzē par atkritumu poligonu kontroles mehānismiem un to pārvaldīšanu.

Tikšanās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par atkritumu šķirošanu un to priekšapstrādi, pirms tos apglabā poligonā.

Jomas speciālisti uzklausīja citu valstu inspektoru pieredzi un metodes, kādā veidā inspektori pārliecinās, vai atkritumu poligonā neapglabā nešķirotus atkritumu. Pārrunāja operatora atbildību un tā izmantotās tehnoloģijas, lai nodrošinātu atkritumu šķirošanu pirms to apglabāšanas.

Atgādinām, ka Eiropas Savienības Direktīva aizliedz poligonā apglabāt nešķirotus atkritumus.

Tikšanās laikā inspektori apmeklēja poligonu “Daibe” Stalbes pagastā.  Viesošanās mērķis bija novērtēt poligona atbilstību Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem prasībām.

 

*IMPEL (angl. Implementation and Enforcement of Environmental law) ir Eiropas Savienības tīkls vides tiesību aktu īstenošanai un ieviešanai. Vairāk informācijas par IMPEL pieejama www.impel.eu.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds un IMPEL

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018