VVD logo

ENG / LV

Nezināmas personas sabojājušas monitoringa urbumus īpašumā “Ekolauks”; VVD vēršas ar iesniegumu policijā par kriminālprocesa uzsākšanu

28.04.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) šodien, 28.aprīlī nosūtīja lūgumu Valsts policijai uzsākt kriminālprocesu saistībā ar nesankcionētajām noziedzīgajām darbībām, ko nezināmas personas bez saskaņošanas ar VVD veikušas īpašumā „Ekolauks” Olaines pagastā, Olaines novadā, kur agrāk atradās Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve, jo var pieļaut, ka ir notikusi apzināta provokācija.

Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves likvidēšana un teritorijas sanācija tika pabeigta 2015.gada oktobrī. Teritorijā ir izveidota monitoringa sistēma, kas paredzēta turpmākai gruntsūdeņu piesārņojuma kontrolei. Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi urbumiem, tie ir nosegti ar aizslēdzamiem metāla konteineriem.  

VVD 25.aprīlī saņēma informāciju par pazemes ūdens un grunts paraugu, kas it kā paņemti īpašumā „Ekolauks”, testēšanu. Atbilstoši iesniegtajai informācijai secināms, ka paraugu nogādāšanu laboratorijā veikusi SIA „AKE LOĢISTIKA”.

Tā kā VVD nebija atļāvis nevienai personai iekļūt īpašumā un ņemt paraugus, 26.aprīlī VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vides inspektori veica īpašuma „Ekolauks” pārbaudi.

Pārbaudes laikā tika apskatīti 11 monitoringa urbumi un konstatēts, ka pieci urbumi ir ar pazīmēm par patvaļīgu piekļūšanas mēģinājumu urbuma atverei. Vienā gadījumā pilnībā sabojāts metāla konteiners, kā arī bojāta urbuma atvere un urbums iespējams vairs nav izmantojams. Pārējie urbumi arī varētu būt līdzīgi sabojāti un padarīti lietošanai nederīgi. Ir izveidoti divi nelegāli urbumi bez zemes dzīļu izmantošanas licences un saskaņošanas ar zemes īpašnieku/lietotāju un vietām bojāts sanētās vietas rekultivācijas segums. 

Tā kā jau iepriekš VVD bija saņēmis mājienus un pastarpinātus draudus, ka VVD darbība tiks diskreditēta, VVD pauž bažas, ka ar huligāniskajām darbībām Olainē tam ir nodarīts ne vien mantiskais zaudējums, bet iespējama arī urbumu un pazemes ūdens piesārņošana.

VVD šobrīd nevar norādīt precīzu nodarīto zaudējumu apmēru, bet iesniegs to Valsts policijā vēlāk pēc detalizētas informācijas noskaidrošanas.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.04.2018