VVD logo

Pirmie analīžu rezultāti no Jūrmalas ugunsgrēka vietas un apkārtnes: analizētie parametri normas robežās

03.07.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir saņēmusi pirmos analīžu rezultātus no Jūrmalas ugunsgrēka vietas un apkārtnes, kas liecina, ka analizētie parametri ir normas robežās.

VVD inspektori bija paņēmuši sešus ūdens paraugus meliorācijas grāvjos un dolomīta karjera ūdens krātuvē (Slokas ūdenskrātuve). VSIA  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veica piecu gruntsūdens paraugu noņemšanu un testēšanu tuvumā esošajos urbumos.

Salīdzinājumā ar iepriekš veiktajiem testēšanas rezultātiem, tikai vienā no urbumiem tika konstatēta paaugstināta ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) koncentrācija. Skābekļa patēriņš galvenokārt saistās ar dzīvo organismu elpošanas procesu un, skābekļa saturam pazeminoties, sākas zivju slāpšana, līdz ar to skābekļa šķīdība tā dinamika un sadalījums ūdeņos ir nozīmīgs faktors ūdens organismu attīstībai. Tāpēc lielā mērā tieši ĶSP ir noteicošais faktors, vērtējot ūdens kvalitāti.

Tāpat VSIA  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veica viena virszemes ūdens paraugu noņemšanu Vecslocenes upē pie tilta Dzirnavu ielā, Jūrmalā. Testēšanas rezultāti norāda uz nedaudz pārsniegtu robežlielumu vara koncentrācijai, pārējie rādītāji nepārsniedz minēto noteikumu mērķlielumu. Varš toksiski iedarbojas uz ūdenī dzīvojošiem organismiem (traucē sāļu apriti, ietekmē iekšējo orgānu darbību).

20. jūnijā paņemtie augsnes (grunts) paraugi (pie dzīvojamās mājas Mazā dzirnavu ielā 1, Jūrmalā, pretī dzīvojamajai mājai Dzirnavu ielā 73, Jūrmalā, pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 13a, Jūrmalā un pie dzīvojamās mājas “Teteri”, Jūrmalā ir nogādāti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā   „BIOR”. Testēšanas rezultāti tiek gaidīti šajā nedēļā.

Ar analīžu rezultātiem masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus preses konferencē 30.jūnijā iepazīstināja VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova un VVD Lielrīgas RVP Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja vietnieks Jānis Lapsiņš.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018