VVD logo

Pēc tikšanās VVD reģionālajā pārvaldē SIA “Metarex” apņemas sakārtot nekustamo īpašumu Ozolnieku novada “Stigmās”

11.08.2017 Jelgavas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālā vides pārvalde (RVP) ir vienojusies ar SIA “Metarex” par īpašuma “Stigmas” Cenu pagastā, Ozolnieku novadā sakārtošanu. Īpašumā ilgstoši lielā apjomā neatbilstoši uzglabājās bīstamie atkritumi. Komersants apņēmies nodrošināt īpašumā esošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. RVP ir akceptējusi komersanta iesniegto pasākumu plānu bīstamo atkritumu savākšanai.

SIA “Metarex” pilnvarotais pārstāvis sniedza paskaidrojumus un pasākumu plānu bīstamo atkritumu savākšanai. Komersants atzinis, ka ir zinājis par dažāda veida atkritumu atrašanos īpašumā, bet viņa rīcībā nav bijusi informācija par to bīstamību. Šobrīd jau ir veikta telpu norobežošana un noslēgšana, lai ierobežotu nepiederošu personu piekļuvi, kā arī uzstādītas brīdinājuma zīmes. SIA “Metarex” līdz 1. septembrim objektam ierīkos signalizāciju.

Komersants īpašuma sakārtošanā plāno iesaistīt SIA “RV Eko”, kam būs jāveic atkritumu inventarizācija, sapakošana, noliktavu sakārtošana, analīžu veikšana atkritumu bīstamības noteikšanai un iespējamo pārstrādes veidu noteikšana.

SIA “Metarex” reizi mēnesī par paveikto informēs VVD Jelgavas RVP.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 24.06.2018