VVD logo

Plūdu skartajās teritorijās Latgalē nav notikuši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības pārtraukumi un neattīrītu notekūdeņu ārkārtas novadīšana ūdenstilpēs

25.08.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (RVP) un VVD Daugavpils RVP kontrolē un pārrauga vides situāciju lietavu skartajās teritorijās Latgalē, kur pēdējo dienu laikā nokrišņi izraisījuši plūdus. Viena no jūtīgajām teritorijām ir Rēzeknes pilsēta, taču pašvaldības dienesti darbojās savu iespēju robežās un pienākumus veica atbilstoši noteiktajam. Spēcīgās lietusgāzes savā ziņā ir uzskatāmas par lietus ūdeņu un kanalizācijas tīklu testēšanu, to efektivitātes pārbaudi, kas sekmīgi izturēta.  Nav saņemta informācija, ka būtu notikuši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības pārtraukumi vai neattīrītu notekūdeņu ārkārtas novadīšana ūdenstilpēs.

Saistībā ar ūdens pārrautajiem ceļiem ārkārtas situācija ir izveidojusies Kārsavas novadā. Pašvaldībās notiek civilās aizsardzības komisiju sēdes.

VVD Daugavpils RVP ir nosūtījusi vēstules pašvaldībām, pieprasot informāciju par avārijas situācijām vides objektos - notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, dūņu laukos, pārsūknēšanas stacijās. Pastiprināti tiek kontrolēta mazo  HES darbība, uzraugot, lai tās ievērotu ekspluatācijas noteikumus. No Ilūkstes novada pašvaldības saņemta ziņa par Ilūkstes HES darbību, kas provizoriski plūdu laikā var  ietekmēt pieguļošo teritoriju. Vides inspektori ir izbraukuši uz notikuma vietu.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.05.2019