VVD logo

HES kaskāde uz Aiviekstes upes labi tiek galā ar lietavu plūdu ūdeņiem

26.09.2017 Madonas RVP

Lubāna ezerā un no tā iztekošajā Aiviekstē joprojām saglabājas augsts ūdens līmenis. Pēc stipro lietavu izraisītajiem plūdiem applūdušas teritorijas Lubāna ezera krastos, Aiviekstes augštecē un tās labā krasta pietekas Ičas lejtecē. Tik augsts ūdens līmenis nav novērots kopš 2013. gada pavasara, tomēr šoreiz applūdušās platības ir krietni mazākas nekā 2013. gada aprīlī un maijā pieredzētajos palos.

Aiviekstes HES, Spridzēnu HES un Vēžu HES šobrīd darbojas atbilstoši Ūdens resursu lietošanas atļaujās un Ūdenskrātuvju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos paredzētajiem pasākumiem, kas jāveic ārkārtējos (plūdu) apstākļos un izstrādāti, pamatojoties uz hidroloģiskajiem aprēķiniem un ilggadējo darbības pieredzi.

Visi trīs HES novada visu pietekošo ūdens apjomu, kas ir vērtējams aptuveni 300 m3/s, neveidojot ūdens uzkrājumus ūdenskrātuvē un neietekmējot Aiviekstes upes caurplūdumu.

Valsts vides dienests (VVD) atgādina, ka situācijā, kad, lielo lietavu dēļ, daudzās Latvijas upēs ir ievērojami pieaudzis ūdens apjoms, hidroelektrostaciju ekspluatācijai ir jānotiek precīzi ievērojot hidroelektrostaciju Ūdens resursu lietošanas atļaujās noteiktās prasības ārkārtējos (plūdu) apstākļos. Tas tika pārrunāts 21. septembrī, kad uz sarunu bija sanākuši VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes (RVP), A/S „Latvenergo”, SIA „Spridzēnu HES” un SIA „Vēžu krāces” pārstāvji, lai analizētu HES darbību plūdu apstākļos, kā arī skaidrotu klātesošajiem zemniekiem aktuālo par HES darbību un plūdu ietekmes samazināšanas iespējām.

Gandrīz visās upēs šobrīd turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās. Arī Aiviekstes upes ūdenslīmenis pēdējo trīs dienu laikā lejpus un augšpus hidroelektrostacijām pakāpeniski krītas. Katru dienu par 3-4 cm, kas liecina, ka hidroelektrostacijas nodrošina upes noteci. Šodien ir krīties arī ūdens līmenis Aiviekstes augštecē. Līdz ar to nav pamata pazemināt ūdens līmeni ūdenskrātuvē zem Ūdens resursu lietošanās atļaujā atļautā zemākā ūdens līmeņa. Šāda pazemināšana vērtējamā kā nelietderīga, jo radīs tikai īslaicīgu ietekmi uz HES tuvumā esošo teritoriju (līdz 10 km augšpus ūdenskrātuvei), neietekmējot Lubāna ezera apkārtnes teritorijas, bet šāda darbība var izraisīt applūšanas risku teritorijām lejpus hidroelektrostacijām.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019