VVD logo

VVD aptur SIA “Nordic Recycling” un AS “Latvijas Zaļais elektrons” atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbību

04.10.2017 Centrālā struktūrvienība

Izvērtējot iesniegtos pārskatus par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbību 2016. gadā, Valsts vides dienests (VVD) šobrīd ir konstatējis vēl vienas videi kaitīgu preču atkritumu un divu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Vērtēšanas gaitā VVD ir saskāries ar apsaimniekotāju sniegtu maldinošu informāciju un negodprātīgu rīcību. Ekspertiem ir bijušas arī aizdomas par dokumentu viltošanu.

VVD ir pieņēmis lēmumu ar 2017. gada 31. decembri izbeigt līgumu ar minēto sistēmu apsaimniekotājiem – SIA “Nordic Recycling” un AS “Latvijas Zaļais elektrons”.

SIA “Nordic Recycling” izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nav nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto reģenerācijas normu izpildi, tādēļ dienests aprēķināja papildus iemaksai valsts budžetā Dabas resursu nodokli par nereģenerēto izlietotā stikla, papīra un koka iepakojuma apjomu 8 379 626,68 eiro apmērā. To veido nesamaksātais nodoklis desmitkārtīgā apmērā par nereģenerēto atkritumu apjomu.

Uzņēmums nav pārstrādājis 29% no paredzētā koka iepakojuma, 2,58 % papīra un kartona iepakojuma, 62,54 % stikla iepakojuma.

Arī AS “Latvijas Zaļais elektrons” papildus valsts budžetā jāiemaksā Dabas resursu nodoklis par nepārstrādātā izlietotā stikla, papīra un koka iepakojuma apjomu 12 537 397,50 eiro apmērā.

Uzņēmums nav pārstrādājis 29% no paredzētā koka iepakojuma, 2,58 % papīra un kartona iepakojuma, 64,79 % stikla iepakojuma.

Savukārt videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros AS “Latvijas Zaļais elektrons” nav nodrošinājis visa veidu riepu, bateriju un akumulatoru reģenerāciju atbilstoši noslēgtajam līgumam un normatīvo aktu prasībām. Par nepārstrādāto un nereģenerēto elektrisko akumulatoru (Ni-Cd un Fe- Ni),galvanisko elementu un galvanisko bateriju, citu elektrisko akumulatoru un visa veidu riepu apjomu papildus iemaksai valsts budžetā aprēķināts dabas resursu nodoklis 1 285 330,00 eiro apmērā.

 Uzņēmums nav pārstrādājis 75% no paredzētā elektrisko akumulatoru (Ni-Cd un Fe-Ni) apjoma, 32 % galvanisko elementu un galvanisko bateriju, 30 % citu elektrisko akumulatoru un 60 %  visa veidu riepas.

Atbrīvojums no Dabas resursu nodokļa samaksas minēto sistēmu ietvaros to dalībniekiem tiks pārtraukts sākot ar 2018. gada 1.janvāri. Lai turpinātu saņemt nodokļa atbrīvojumus, nodokļa maksātājiem ir iespēja noslēgt līgumu ar citu Valsts vides dienestā reģistrētu apsaimniekotāju līdz 2017. gada 15. novembrim. Ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmu sarakstu var iepazīties VVD mājas lapā.

VVD turpina veikt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbības izvērtēšanu gan par 2016. gadu, gan par 2017. gadu un izvērtēs visas sistēmas.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.03.2020