VVD logo

VVD uzdod “BLB Baltija termināls” kontrolēt smaku izplatību smago naftas produktu pārkraušanas gaitā ( ziņa papildināta 15.05)

13.10.2017 Lielrīgas RVP

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (RVP) šorīt, 13. oktobrī 8.00 konstatēja traucējošu smaku Vecmīlgrāvī. Vides inspektoram apsekojot tuvumā strādājošos uzņēmumus, izrādījās, ka “BLB Baltija termināls” kuģī pārkrauj smagos naftas produktus. Darbi notiek atbilstoši tehnoloģiskajam procesam.

VVD Lielrīgas RVP uzdeva uzņēmumam darbu laikā regulāri kontrolēt smaku intensitāti un nepieļaut to izplatīšanos ārpus uzņēmuma teritorijas.

Dienas garumā VVD inspektori turpinās pastiprināti sekot līdzi naftas produktu pārkraušanai.

Konstatējot traucējošās smakas, pie “BLB Baltijas termināls” VVD inspektori veica kontroles funkcijas Vecmīlgrāvī un Jaunmīlgrāvī no 8.30 līdz 9.30, kā arī no 13.30 līdz 14.30.  Veicot mērījumus ar lauku olfaktometru, smakas fona līmenī (līdz 2 smaku vienībām (ouE/m3)) konstatēja tikai uz Mīlgrāvja ielas, tās sākumā un pie paša uzņēmuma teritorijas Ezera ielā. Tika veikta pārbaude uzņēmumā.

VVD turpina uzraudzīt naftas produktu pārkraušanas procesu no vagoncisternām uz tankkuģi.

Terminālī un pie OZO Golfa kluba ir izvietoti elektroķīmiskie, metāla oksīdu un foto-jonizācijas detektori jeb tā saucamie „elektroniskie deguni”, kas ārpus uzņēmuma teritorijas uzrādīja 1,7 smaku vienības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 24. novembra noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” definē smakas mērķlielumu 5 OUE/m3 smaku vienības. Tās nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā uzņēmums savas saimnieciskās darbības rezultātā savrupmāju apbūves teritorijās, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, publiskās apbūves teritorijās, jauktas centra apbūves teritorijās, dabas un apstādījumu teritorijās.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.05.2019