VVD logo

No Ventas izceļ nelegālus zvejas rīkus: 4 nēģu murdus un vienu zvejas tīklu

10.11.2017 Ventspils RVP

Šā gada 8. un 9. novembrī Valsts vides dienesta (VVD)  Ventspils reģionālās vides pārvaldes  (RVP) inspektori sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi pastiprinātas kontroles plāna "Mēnessgaisma" ietvaros Ventspils novadā, Vārves pagastā Ventas upē pie Lečiem izņēma 4 nelikumīgi ievietotus nēģu murdus un vienu zivju tīklu.

Nēģu murdos iekļuvušie nēģi (aptuveni 30 kilogrami) dzīvi atlaisti atpakaļ Ventas upē.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izņemtie zvejas rīki padarīti nelietojami un iznīcināti.

VVD norāda, ka, saskaņā ar Zvejniecības likuma regulējumu, Ventā ir aizliegta zveja ar rūpnieciskiem zvejas rīkiem (tīkliem, murdiem). Izņēmums ir nēģu specializētā zveja, kas ir atļauta tikai saskaņā ar pašvaldības noteiktiem limitiem un VVD izsniegtām licencēm, laikā no 1.novembra līdz 31.janvārim, Ventas, Irbes un Rīvas upēs, vietās, kuras noteiktas 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

Līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanos Ventas upē ir aktivizējušies nelikumīgie nēģu zvejnieki, tādēļ to kontrolei VVD tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.05.2019