VVD logo

Uzņēmējus aicina uz bezmaksas semināru “Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā” Liepājā

07.11.2017 Centrālā struktūrvienība

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) un biedrība “Baltijas Vides Forums” organizē bezmaksas semināru/informācijas dienu “Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā”, kas notiks šā gada 14. novembrī plkst. 10.00, viesnīcā “Līva”, Liepājā, Lielā ielā 11.

Semināra tēmas:

  1. Informācija par pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem aizpildīšanas kārtību Vienotajā Vides informācijas sistēmā.
  2. REACH regulas prasības. Pakārtotu lietotāju* pienākumi.
  3. Drošības datu lapas. Īsumā par iedarbības scenārijiem.
  4. Īpaši bīstamās vielas, kas ir iekļautas licencējamo vielu (REACH regulas XIV pielikums) un/vai ierobežojumu sarakstā (REACH XVII pielikums).
  5. CLP regulas prasības. Marķēšana.
  6. REACH reģistrācija 2018 un/vai REACH reģistrācija nekavējoties.
  7. Iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem LIFE Fit for REACH projektā.

Aktualizējot ķīmisko vielu drošu lietošanu, LVĢMC aicina pievērst uzmanību, ka darbībai ar ķīmiskām vielām un maisījumiem ir saistoša REACH (EK) Nr. 1907/2006 un CLP (EK) Nr. 1272/2008 regulas, kā arī nacionālo noteikumu MK Nr.795  prasību izpilde.

Pieteikšanās semināram līdz šā gada 10. novembrim, sūtot savu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu uz e-pasta adresi: reach@lvgmc.lv vai piesakoties pa telefonu 67032027.

* Pakārtots lietotājs - neražo vai neimportē vielas; profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu vai vielu maisījumā.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019