VVD logo

Uzņēmējus aicina uz bezmaksas semināru "Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā” Dobelē

09.11.2017 Centrālā struktūrvienība

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brīvības ielā 7, Dobelē, 21. novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30  notiks bezmaksas seminārs "Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā”, ko organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) sadarbībā ar Baltijas Vides forumu.

Aktualizējot ķīmisko vielu drošu lietošanu, LVĢMC aicina pievērst uzmanību, ka darbībai ar ķīmiskām vielām un maisījumiem ir saistoša REACH (EK) Nr. 1907/2006 un CLP (EK) Nr. 1272/2008 regulas, kā arī nacionālo noteikumu MK Nr.795  prasību izpilde.

Semināra tēmas:

• Informācija par pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem aizpildīšanas kārtību Vienotajā Vides informācijas sistēmā;

• REACH regulas prasības. Pakārtotu lietotāju* pienākumi;

• Drošības datu lapas. Īsumā par iedarbības scenārijiem;

• Īpaši bīstamās vielas, kas ir iekļautas licencējamo vielu (REACH regulas XIV pielikums) un/vai ierobežojumu sarakstā (REACH XVII pielikums);

• CLP regulas prasības. Marķēšana;

• REACH reģistrācija 2018 un/vai REACH reģistrācija nekavējoties;

• Iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem LIFE Fit for REACH projektā.

Reģistrēties dalībai seminārā var līdz 14. novembrim, aizpildot reģistrācijas formu.

Vietu skaits ierobežots.

 

* Pakārtots lietotājs - neražo vai neimportē vielas; profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu vai vielu maisījumā.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.05.2019