VVD logo

VVD turpina Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu

22.11.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) ir noslēdzis vienošanos par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas otrā posma projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu turpināšanai un pabeigšanai VVD 2017.gada 21.novembrī ir elektroniski parakstījis vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.3.0/17/I/001 “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” īstenošanu.

Projekta otrajā posmā, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, paredzēta Dienvidu dīķa sanācijas pabeigšana, Ziemeļu dīķa sanācija, sanācijas darbu uzraudzība, inženiertehniskie pakalpojumi un projekta vadība.

Līdz 2023. gada nogalei plānots atjaunot 2,5 ha zemes, kas aptver abu piesārņojuma avotu (dīķu) platību. Pēc projekta ieviešanas kopējā zemes platība, ko varēs atgriezt saimnieciskajā apritē atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam, ir aptuveni 7 - 9 ha. To varēs, piemēram, izmantot kā meža zemi.

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir līdz 29 257 746 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 24 869 084 eiro un valsts budžeta finansējums līdz 4 388 662 eiro. Papildus nepieciešamie izdevumi, kas netiek ietverti projektā, plānoti 442 250 eiro apmērā, un tos paredzēts segt no valsts budžeta.

ERAF atbalsts projekta otrā posma īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērstu iedzīvotāju veselības apdraudējumu.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.05.2019