VVD logo

VVD pabeidzis atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbības izvērtēšanu

21.12.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD), izvērtējot 2016. gada pārskatus, šogad slēdzis piecas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, kas nenodrošināja vai nespēja pierādīt apsaimniekoto atkritumu reģenerācijas normu izpildi. Lai saglabātu atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas, slēgto sistēmu klientiem tika dots pārejas laiks līguma noslēgšanai ar citām apsaimniekošanas sistēmām.

Izvērtējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbību, VVD pārtrauca līgumus ar piecām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām, jo apsaimniekotāji nenodrošināja, vai nespēja pierādīt apsaimniekoto atkritumu reģenerāciju, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.  

Līgumi tika pārtraukti ar SIA “Riepu bloki” par videi kaitīgu preču (nolietotu riepu) apsaimniekošanas sistēmu, ar SIA “Nordic recycling” par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ar AS ”Latvijas Zaļais elektrons” par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu un videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmu.

Kopumā VVD papildu aprēķināja 35 552 466,77 eiro, ko veido nesamaksātais Dabas resursu nodoklis desmitkāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumam.

VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova: “VVD ir paveicis apjomīgu darbu, uzsākot atkritumu apsaimniekošanas nozares sakārtošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tas aizņēma daudz vairāk laika, nekā sākotnēji bijām plānojuši, jo ekspertiem nācās izskatīt lielu dokumentu apjomu un pieprasīt no apsaimniekotājiem precizētu un papildinātu informāciju, kā arī veikt pārbaudes objektos.  Iesākto darbu, balstoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumā veiktajiem grozījumiem, turpināsim arī jaunajā gadā. Esmu pārliecināta, ka paveiktais darbs nesīs labumu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo atkritumu apsaimniekotāji turpmāk rūpīgāk un atbildīgāk pildīs savus pienākumus, nodrošinot atkritumu pārstrādi atbilstoši noteiktajam apjomam.”

Apsaimniekotāji, kuru izveidotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas tika pārtrauktas, VVD lēmumus pārsūdzēja tiesā. Sākotnējie tiesas spriedumi atstāj spēkā VVD pieņemtos lēmumus, izņemot vienā gadījumā. VVD šo Administratīvās rajona tiesas lēmumu pārsūdzēs, iesniedzot blakus sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā.

 Ar spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu sarakstu aicinām iepazīties šeit.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019