VVD logo

Aptur SIA “Nordic Recycling” elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību

11.12.2017 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) ir pabeidzis izvērtēt SIA “Nordic Recycling” iesniegtos pārskatus par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbību 2016. gadā un šobrīd ir nonācis pie slēdziena, ka SIA “Nordic Recycling” elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēma neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Ir pieņēmts lēmums ar 2017.gada 31.decembri izbeigt līgumu, pārtraucot nodokļa maksātājiem, kuri sadarbojās ar šo apsaimniekotāju, atbrīvojuma no Dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanu par elektriskām un elektroniskām iekārtām sākot ar 2018.gada 1. janvāri.

SIA “Nordic Recycling” elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nav nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto reģenerācijas normu izpildi, tādēļ VVD aprēķināja papildus iemaksai valsts budžetā Dabas resursu nodokli par nereģenerēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu 128 440,80 eiro  apmērā, kas sastāv no Dabas resursu nodokļa maksājuma 12 844,08 eiro apmērā un no soda naudas 115 596,72 eiro apmērā. 

Atbrīvojums no Dabas resursu nodokļa samaksas minēto sistēmu ietvaros to dalībniekiem tiks pārtraukts, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Lai turpinātu saņemt nodokļa atbrīvojumus, nodokļa maksātājiem ir iespēja noslēgt līgumu ar citu VVD reģistrētu apsaimniekotāju līdz 2017. gada 22. decembrim.

 Ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmu sarakstu var iepazīties VVD mājas lapā -http://www.vvd.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/atbrivojums-no-dabas-resursu-nodoklu-maksas/

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019