VVD logo

VVD ir izraudzījies Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu veicēju

08.01.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta ( VVD) iepirkuma komisija 2018. gada 5. janvārī pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma vienošanās slēgšanas tiesības PS "Inčukalns EKO" iepirkuma “Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” ietvaros.

PS "Inčukalns EKO" piedāvājums saimnieciski izdevīgākā kritērija vērtējumā saņēma 76,25 punktus, savukārt otra pretendenta A/S "A.C.B." piedāvājums - 71,25 punktus.

Pieņemto lēmumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam, ir iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā, iesniedzot iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019