VVD logo

Ogļu putekļu mākoņi virs Liepājas: mīti un realitāte

12.01.2018 Liepājas RVP

2017. gadā viena no tēmām, kas laiku pa laikam tika enerģiski apspriesta publiskajā telpā, bija ogļu putekļu mākonis virs Liepājas. Liepājas ostā strādājošā ogļu pārkraušanas termināla darbībai ir izdota atļauja piesārņojošās veikšanai, kam pamatā ir darbības ietekmes zinātnisks izvērtējums. Tomēr daļa Liepājas iedzīvotāju apgalvo, ka šī atļautā darbība apdraud viņu veselību. Vai tiešām viena salīdzinoši neliela osts termināla darbība ir tik draudīga?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālā vides pārvalde (RVP), atsaucoties uz iedzīvotāju iesniegumiem par ostas terminālu iespējamo kaitīgo ietekmi uz viņu veselību, 22. septembrī uzstādīja pārvietojamo putekļu monitoringa iekārtu pie Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ostas teritorijas vārtiem.

Objektīvai iegūto datu novērtēšanai nepieciešami vismaz 3 mēneši, kas nu ir apritējuši un ir iespējams izdarīt pirmos secinājumus. Monitoringa jeb novērojuma stacija strādā autonomā režīmā un tās uzdevums ir mērīt kaitīgo daļiņu PM10 un PM2.5 koncentrāciju gaisā. Šīs daļiņas ir kaitīgas cilvēka veselībai un ar neapbruņotu aci nemaz nav saskatāmas. PM2,5 ir 2,5 mikronu diametrā, savukārt 10 mikronu daļiņas ir 10 reizes mazākas par cilvēka mata diametru. Apstāklis, ka daļiņas ir tik sīkas, nosaka to bīstamību cilvēka veselībai, jo viegli iekļūst elpceļos un var atrasties gaisā ilgu laiku un pārvietoties ļoti lielā attālumā. Jāatgādina, ka visbīstamākās cietās daļiņas izdalās primārās sadegšanas procesos. Cieto daļiņu īstermiņa ietekmes izpaužas kā plaušu iekaisuma reakcija, elpceļu kairinājuma simptomi, kaitīga ietekme uz sirds – asinsvadu sistēmu.

VVD Liepājas RVP speciālisti, sekojot monitoringa rezultātiem, 90 dienu laikā nav fiksējuši cieto daļiņu pieļaujamās koncentrācijas pārsniegumus. Vidēji PM10 koncentrācija pirmajos trīs mēnešos bijusi 11,4 mikroni/m3 stundā (arī dienā), bet PM2,5 koncentrācija – 7,4 mikroni/m3. Tas ir attiecīgi piecas un trīs reizes mazāk, kā pieļaujams.

VVD Liepājas RVP sekoja un seko līdzi gaisa piesārņojuma līmeņa izmaiņām ik minūti un novērojumi liecina, ka ir bijuši arī pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumi. Tie galvenokārt konstatēti tad, kad vējš pūta no austrumu puses.

 Lai kliedētu iedzīvotāju bažas par ogļu pārkraušanas termināļa ietekmi uz veselību, VVD Liepājas RVP īpaši izvērtēja SIA “Ekers Stividors” (kas atrodas ZR no monitoringa stacijas) radītā piesārņojuma mērījumus – pārsniegums 3 mēnešu laikā kopumā konstatēts 1,6 stundas PM10 un 42 minūtes PM2,5, līdz ar to nav pārsniegti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktie stundas normatīvi.

Arī LVĢMC monitoringa stacija, kas atrodas 200 metrus no VVD monitoringa stacijas, nav uzrādījusi sīko daļiņu pārsniegumus mērījumu periodā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019