VVD logo

VVD atsāk Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanāciju

02.02.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) 2018. gada 1. februārī, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms”, noslēdza divus līgumus. Ar pilnsabiedrību “Inčukalns EKO” parakstīts līgums par vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbiem, savukārt ar SIA “Geo Consultants” - līgums par vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbu inženiertehnisko uzraudzību.

Projektēšanas un sanācijas darbu līguma kopējā vērtība ir 26 491 099,41 EUR (ar PVN), savukārt inženiertehniskās uzraudzības līguma kopējā vērtība ir 1 495 560,00 EUR (ar PVN). Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2023.gada 31. decembrim. 

Projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr.5.6.3./17/I/001) mērķis ir novērst turpmāku piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gudrona atkritumvielu emisiju no piesārņotās vietas pazemes ūdeņos un turpmāku piesārņojuma izplatīšanos piesārņotajai vietai piegulošās teritorijas gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos (grāvjos), kā arī gruntī un augsnē, kā arī uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāti bīstamo atkritumu piesārņoto vietu piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku veselība un vide, kā arī attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.


 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019