VVD logo

Inčukalna sērskābā gudrona dīķos notiek gudrona virsējā slāņa atsūknēšana un piesārņotās augsnes ekskavācija

29.03.2018 Centrālā struktūrvienība

Ievērojot projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” nozīmību un sabiedrības lielo interesi, šodien, 29.martā Inčukalna novadā, sērskābā gudrona Dienvidu dīķa un Ziemeļu dīķa teritorijās Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizēja Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu atsākšanas publisko pasākumu.

Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Valsts vides dienesta ģenerāldirektores pienākumu izpildītāja, ģenerāldirektores vietniece Aina Stašāne, kā arī pārstāvji no Inčukalna novada domes, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Finanšu ministrijas, A/S “Latvijas valsts meži”, Vides aizsardzības kluba.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards uzsvēra, ka pabeidzot sanācijas darbus tiks sniegts būtisks ieguvums videi un sabiedrībai – tuvējiem iedzīvotājiem, kā arī dabai. Turklāt sanācijas darbu izpildei piesaistītais Eiropas Savienības līdzfinansējums segs līdz pat 80% no kopējām darbu izmaksām.

Savukārt VVD ģenerāldirektores pienākumu izpildītāja, ģenerāldirektores vietniece Aina Stašāne norādīja uz garo projekta priekšvēsturi un iepirkuma procedūrām, lai iegūtu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā arī pauda pārliecību, ka darbi tiks īstenoti plānotajos termiņos.

Sanācijas darbu veicējs pilnsabiedrība “Inčukalns EKO” un inženiertehniskās uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Geo Consultants”  mediju un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem demonstrēja sērskābā gudrona virsējā slāņa atsūknēšanu Dienvidu dīķī. Uzņēmēji informēja, ka kopš līguma noslēgšanas šā gada 1.februārī ir tikuši izstrādāti un saskaņoti nepieciešamie dokumenti (sanācijas programma, darba aizsardzības plāns, rakšanas darbu atļaujas, tehniskie noteikumi utt.), kā arī veikta nepieciešamās tehnikas un iekārtu piesaiste.

Projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr.5.6.3./17/I/001) ietvaros līdz 2023. gada nogalei plānots atjaunot 2,5 ha zemes, kas aptver abu piesārņojuma avotu (gudrona dīķu) platību. Projekta ieviešanas rezultātā kopējā zemes platība, ko varēs iesaistīt saimnieciskajā apritē atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam, ir aptuveni 7 - 9 ha.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.11.2020