VVD logo

Inčukalna sērskābā gudrona dīķos tiek atsākti sanācijas darbi

27.03.2018 Centrālā struktūrvienība

Ceturtdien, 2018. gada 29. martā plkst.13:00 Inčukalna novadā, pie Dienvidu dīķa notiks Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas uzsākšanas publiskais pasākums. Pasākumā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektores pienākumu izpildītāja, ģenerāldirektores vietniece Aina Stašāne.

Darbu veicējs pilnsabiedrība “Inčukalns EKO” un inženiertehniskās uzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA “Geo Consultants” informēs par līdz šim paveikto un turpmāko darbu norisi, veicot Latvijas vēsturiski piesārņotāko teritoriju attīrīšanu. Klātesošiem tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar sanācijas darbu uzsākšanas norisi klātienē pilnsabiedrības “Inčukalns EKO” pārstāvju pavadībā.

 

Lai nodrošinātu pieejamu nokļūšanu uz un no publiskā pasākuma, mediju pārstāvjiem būs nodrošināts transports. Izbraukšana plkst. 12:00 no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Peldu ielā 25, atgriešanās Rīgā – ap plkst. 16:00. Tā kā pasākums tiek organizēts ar bīstamiem atkritumiem piesārņotā teritorijā, dalību pasākumā un to vai mediju pārstāvjiem būs vajadzīgs transports, jāpiesaka līdz 2018. gada 28. marta darba dienas beigām, informējot par to VVD sabiedrisko attiecību speciālisti Marutu Bukleviču, e-pasts: maruta.buklevica@vvd.gov.lv, tel.: 67084217, 25780460.
 

Projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr.5.6.3./17/I/001) mērķis ir novērst turpmāku piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gudrona atkritumvielu emisiju no piesārņotās vietas pazemes ūdeņos un turpmāku piesārņojuma izplatīšanos piesārņotajai vietai piegulošās teritorijas gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos (grāvjos), kā arī gruntī un augsnē, kā arī uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāti bīstamo atkritumu piesārņoto vietu piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku veselība un vide, kā arī attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 21.03.2019