VVD logo

Operatoru ievērībai: papildu iespēja vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanai un iesniegšanai

16.03.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) informē, ka laika posmā no 2018. gada 19. marta līdz 29. martam, operatoriem, kuri  ir nokavējuši vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu ,,Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, ,,Nr.2 –Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un ,,Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par radītiem atkritumiem” veidlapu aizpildīšanas termiņu VSAI ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā, tiek dota  iespēja līdz šim neiesniegto pārskatu aizpildīšanai un iesniegšanai.

Vienlaikus VVD atgādina un aicina operatorus ņemt vērā, ka, saskaņā ar 2017. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 271 ,,Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas  veidlapām” 4.punktā noteikto, pārskatu veidlapas par iepriekšējo kalendāro gadu ir jāaizpilda līdz attiecīgā gada 1. martam.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019