VVD logo

Aizkrauklē izvietotajā putekļu monitoringa stacijā gada laikā pārsniegumi nav konstatēti

24.04.2018 Centrālā struktūrvienība

Apkopojot un analizējot monitoringa datus, kas iegūti Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 10 uzstādītajā putekļu mērījumu stacijā, no 2017. gada 17.aprīļa līdz 2018. gada 17. aprīlim pārsniegumi nav fiksēti.

Projekta „Vides putekļu monitorings” ietvaros Valsts vides dienests (VVD) 2013.gadā iegādājās un uzstādīja aparatūru un aprīkojumu, lai veiktu nepārtrauktu monitoringu putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrācijas noteikšanai gaisā. Mērījumi notiek Liepājā, Daugavpilī un Aizkrauklē.

2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikts, ka dienas robežlielums PM10 cilvēka veselības aizsardzībai ir 50µg/m un to nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendārajā gadā. Gada laikā monitoringa stacija Aizkrauklē nav fiksējusi nevienu gadījumu, kad diennakts vidējā vērtība būtu lielāka par 50µg/m. Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai kalendārā gada ietvaros ir 40 µg/m3, bet Aizkrauklē  gada vidējā vērtība bijusi 16,93 µg/m.

Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai PM2,5  kalendārā gada laikā noteikts 25 µg/m3, savukārt Aizkrauklē analizētajā laika periodā gada vidējā vērtība bijusi 11,87 µg/m3 .

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019