VVD logo

"Konsultē vispirms" palīdz novērst pārkāpumus akmeņplekstu zvejā

31.05.2018 Liepājas RVP

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes veiktais darbs ar piekrastes zvejniekiem, pēc principa „Konsultē vispirms”, dod jūtamus rezultātus. Tā šonedēļ pateicoties piekrastes zvejnieku vērībai un saskaņotai kopīgai rīcībai ir izdevies novērst būtisku zvejas noteikumu pārkāpumu. Piekrastē tika atklāti un izņemti nelegāli akmeņplekstes tīkli aptuveni pusotra kilometra kopgarumā. Tīklos esošās zivis tika palaistas atpakaļ jūrā, bet atklātie tīkli iznīcināti.

Pateicamies modrajiem piekrastes zvejniekiem par operatīvu un saskaņotu darbību. Dienests patiesi novērtē zvejnieku nopietno attieksmi pret konsultācijās pārrunātajām un izprastajām piekrastes zvejas problēmām, tai skaitā nelikumīgo zveju, ar ko nākas saskarties dienesta inspektoriem.

Atkārtoti informējam, ka ar piekrastes zveju var nodarboties tikai tās personas, kas ir saņēmušas piekrastes zvejas atļauju un noslēgušas zvejas tiesību nomas līgumu ar tajā noteikto zvejas limitu. Piekrastes zveju var veikt tikai atļaujā noteiktās pašvaldības pieguļošajos piekrastes ūdeņos un ar atļaujā norādītiem noteikta apjoma zvejas rīkiem un zvejas laivu. Zvejas rīkiem jābūt atbilstoši marķētiem. Gadījumos, kad tiek veikta piekrastes rūpnieciskā zveja neievērojot minētās prasības, tie tiek kvalificēt kā zvejas noteikumu pārkāpumi.

Atgādinām piekrastes zvejniekiem, ka nozveju tīklos jāpārbauda regulāri, bet ne retāk kā reizi 48 stundās un visas darbības saistībā ar veikto piekrastes zveju jāatzīmē piekrastes zvejas žurnālā. Sākot ar 1. jūniju akmeņplekstes zveja un piezveja piekrastē ir aizliegta. Liegums spēkā līdz 31.jūlijam.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 26.05.2019