VVD logo

Daugavpilī izvietotajā putekļu monitoringa stacijā gada laikā robežlielumu pārsniegumi nav fiksēti

03.05.2018 Daugavpils RVP

Apkopojot un analizējot monitoringa datus, kas iegūti Daugavpilī, Varšavas un 18.novembra ielu krustojumā uzstādītajā putekļu mērījumu stacijā, no 2017. gada 17.aprīļa līdz 2018. gada 17. aprīlim robežlielumu pārsniegumi nav fiksēti.

Projekta „Vides putekļu monitorings” ietvaros Valsts vides dienests (VVD) 2013. gadā iegādājās un uzstādīja aparatūru un aprīkojumu, lai veiktu nepārtrauktu monitoringu putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrācijas noteikšanai gaisā. Mērījumi notiek Liepājā, Daugavpilī un Aizkrauklē.

2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikts, ka dienas robežlielums daļiņām PM10 cilvēka veselības aizsardzībai ir 50 µg/m(to nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendārajā gadā) un gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai daļiņām PM2,5  ir 25 µg/m3. Monitoringa stacija Daugavpilī 2018. gada februārī fiksējusi trīs gadījumus, kad PM10 daļiņu diennakts vidējā vērtība bija lielāka par 50 µg/m3 un atsevišķus gadījumus, kad daļiņu PM2,5 diennakts vidējā vērtība ir lielāka par 25 µg/m3. Īslaicīga daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 paaugstināta koncentrācija bija saistīta ar intensīvu ceļa kaisīšanu mainīgajos ziemas laika apstākļos, kā arī ar dzīvojamo māju apkures intensitātes palielināšanos, kurinot ar cieto kurināmo. Turklāt putekļu stacijai pieguļošā teritorijā notiek intensīva autotransporta un vilcienu satiksme.

Kopumā analizētajā laika periodā Daugavpilī  daļiņu PM10 gada vidējā vērtība bijusi 12,05 µg/m3  (gada robežlielums ir 40 µg/m3),  daļiņu PM2,5 kalendāra gada vidējā vērtība bijusi 10,51 µg/m3 (gada robežlielums ir 25 µg/m3 ).

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019