VVD logo

Sabiedrisko vides inspektoru ievērībai: par izņemto nelikumīgo zvejas rīku nodošanas kārtību

15.05.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta (VVD) Zvejas kontroles departamentā ir vairākkārt saņemtas ziņas no VVD reģionālo vides pārvalžu inspektoriem, ka sabiedriskie vides inspektori (VVD pilnvarotās personas) sazinās ar viņiem un pieprasa ierasties, lai saņemtu izņemtos nelikumīgi izmantotos, aizliegtos zvejas rīkus, līdzekļus un nelikumīgi izmantotos nemarķētos zvejas tīklus (turpmāk - nelikumīgie zvejas rīki).

Šāda prakse no sabiedrisko vides inspektoru puses ir neatbilstoša Ministru Kabineta 04.12.2007. noteikumos Nr.833 “Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu” (turpmāk - noteikumi) 5.10. punktam, kurš nosaka, ka sabiedriskais vides inspektors nodod dienestam izņemtos pārkāpuma priekšmetus un pārkāpuma izdarīšanas rīkus izņemšanas dienā vai tuvākajā iespējamajā laikā (ja izņemšanas dienā lietu nodošana nav iespējama darba laikā vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ).

Savukārt sabiedrisko inspektoru sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu un izņemto lietisko pierādījumu nodošana VVD ir noteikta šo noteikumu 5.4. punktā - triju dienu laikā kopš pārkāpuma konstatēšanas sabiedriskais inspektors nosūta dienestam vai citai kompetentai institūcijai (pēc saskaņošanas ar dienestu) sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu un citus lietas materiālus.

        Ņemot vērā minēto, sabiedriskajam vides inspektoram izņemtie nelikumīgie zvejas rīki, administratīvo pārkāpumu materiāli un lietiskie pierādījumi ir jānogādā personīgi tuvākajā vai attiecīgajā teritoriālajā VVD struktūrvienībā, kuras teritorijā konstatēti nelikumīgie zvejas rīki vai izdarīts administratīvais pārkāpums. Iepriekš ir jāsazinās ar VVD attiecīgās struktūrvienības amatpersonu.

VVD resursu izmantošana sabiedrisko inspektoru izņemto nelikumīgo zvejas rīku, administratīvo protokolu, izņemto lietisko pierādījumu nogādāšanai dienestā ir pieļaujama tikai neatliekamā, smaga vai apjomīga administratīvā pārkāpuma gadījumā.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019