VVD logo

VVD uzvar tiesā: lēmums par AS “Latvijas Zaļais elektrons” piemēroto sodu paliek nemainīgs

28.06.2018 Centrālā struktūrvienība

26.jūnijā Administratīvā rajona tiesa pilnībā noraidīja AS "Latvijas zaļais elektrons" pieteikumu par Valsts vides dienesta (VVD) piemēroto sodu, nosakot, ka AS “Latvijas Zaļais elektrons” jāsamaksā dabas resursu nodokļa uzrēķins 1,285 miljonu eiro apmērā.
Tiesa arī noraidīja sūdzību par VVD lēmumu, ar kuru VVD izbeidza ar AS “Latvijas zaļais elektrons” noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu.

Jau iepriekš ziņots, ka uzņēmums nav nodrošinājis pierādījumus par elektrisko akumulatoru "Ni-Cd" un "Fe-Ni" reģenerāciju vai pārstrādi 2016. gadā. Tiesas spriedumā teikts, ka nav izsekojama informācija par to, kas noticis ar 282 000 kilogramiem nolietoto riepu, kā arī AS “Latvijas zaļais elektrons” nav nodrošinājis visu veidu videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā vismaz trijās apdzīvotām vietām.

Ievērojot to, ka uzņēmumi, kas piedalījās AS “Latvijas zaļais elektrons” izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, bija atbrīvoti no dabas resursu nodokļa samaksas, un to, ka videi kaitīgo preču pārstrāde vai reģenerācija faktiski nav notikusi, tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru nosaka, ka AS “Latvijas zaļais elektrons” ir jāveic nodokļa maksājums un jāsamaksā soda nauda 1,285 miljonu eiro apmērā.
Tiesas spriedumu AS "Latvijas zaļais elektrons" var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma noformēšanas dienas.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019