VVD logo

Daugavā novērsti trīs nelegālas zvejas gadījumi

21.06.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienesta (VVD) Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas Mobilā grupa, veicot zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, šomēnes Daugavā, Pļaviņu HES ūdenskrātuvē, Pļaviņu un Salas novadu teritorijā novērsa trīs nelegālās zvejas gadījumus. Tika izņemti trīs nemarķēti zivju tīkli, viena nelegālajā zvejā izmantotā laiva, kā arī noformēti četri administratīvo pārkāpumu protokoli par rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par LAPK 803. panta 1. un 4.daļā minētajiem pārkāpumiem, var piemērot soda naudu no 15,00 eiro līdz 4300,00 eiro, ar vai bez zvejā izmantotā aprīkojuma konfiskāciju. Pieckāršā apmērā no piedzenamās summas var tikt aprēķināti zaudējumi, kādus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis un bezmugurkaulniekos iekšējos ūdeņos.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019