VVD logo

Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Olainē

29.06.2018

Valsts vides dienests 29.06.2018. plkst. 1:15 no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņēma informāciju par paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku AS “BAO” Olaines bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksā Celtnieku ielā 3A, Olainē. AS “BAO” minētajā adresē 17.06.2016. ir izsniegta atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI16IA0002. Valsts vides dienests, 29.06.2018. plkst. 1:45 ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka dega noliktavas, kurās atradās mazuts, eļļas un no laboratorijām savāktās ķīmiskās vielas. Pēc šobrīd Valsts vides dienesta rīcībā esošās informācijas AS “BAO” ugunsgrēka skartajās noliktavās atradās aptuveni 90 tonnas dažādas ķīmiskas vielas.

Valsts vides dienests ir lūdzis Veselības inspekcijai sniegt informāciju, kādu ietekmi uz cilvēku veselību var atstāt bīstamo atkritumu degšanas rezultātā radušies dūmi.

Valsts vides dienests šobrīd izvērtē radušos situāciju, kā arī ir konstatējis, ka piesārņojums gruntī un gruntsūdeņos nav nonācis.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019