VVD logo

Pilnveido vienotas pieejas principus ES civilās aizsardzības mehānismam

19.06.2018 Lielrīgas RVP

No 9. līdz 15. jūnijam Revingē, Zviedrijā, pēc Slovēnijas civilās aizsardzības un katastrofu novēršanas organizācijas, Zviedrijas civilās aizsardzības aģentūras, Austrijas Sarkanā Krusta un Austrijas Iekšlietu ministrijas uzaicinājuma, civilās aizsardzības mācībās ES dalībvalstu tehniskajiem ekspertiem piedalījās Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) pārstāvis.

Mācību laikā tika analizēts ES civilās aizsardzības mehānisms un tehnisko ekspertu, t.sk. vides aizsardzības eksperta, loma tajā. Mācībās iesaistīto 17 valstu pārstāvji kopīgi apzināja valstu darbību un atbalsta sniegšanu katastrofu (dabas katastrofas, ķīmisko vielu noplūdes, slimības uzliesmojuma u.c.) gadījumā. Īpaša uzmanība tika pievērsta dažādu iesaistīto nozaru ekspertu zināšanu izmantošanai, kad katastrofas gadījumā kāda no dalībvalstīm lūdz palīdzību pārējām.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019