VVD logo

VVD turpina uzraudzīt ogļu pārkraušanas uzņēmumus

11.06.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Pieturoties sausam laikam, kas veicina pastiprinātu putēšanu, VVD turpina regulāri apsekot ogļu pārkraušanas uzņēmumus.

Operatoriem, kas nodarbojas ar ogļu un citu beramkravu operācijām Rīgas brīvostas terminālos, VVD ir uzdevis sekot līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un veikt pasākumus cieto daļiņu izplatības samazināšanai.

MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” ir noteiktas gaisa kvalitāti raksturojošas parametru vērtības. Šo noteikumu 3. pielikumā ir noteikts, ka PM10  daļiņu robežvērtību –  50 µg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendāra gadā.

Informējam, ka pēc pieejamiem monitoringa datiem par gaisa kvalitāti Rīgas brīvostas teritorijā, nav konstatēti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 noteikto parametru pārsniegumi kalendāra gadā. 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2020