VVD logo

Meklēs risinājumus vēsturiski piesārņotās teritorijas dūņu lauku „Križi” revitalizācijai

19.07.2018 Daugavpils RVP

Šodien, 19.jūlijā Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (RVP) darbinieki un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji pēc SIA „Daugavpils ūdens” iniciatīvas piedalīsies sanāksmē par problēmsituācijas, kas jau ilgstoši pastāv ar notekūdeņu apsaimniekošanu dūņu laukos “Križi”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, iespējamajiem risinājumiem.

VVD Daugavpils RVP vairākkārt ir pievērsusi SIA „Daugavpils ūdens” uzmanību problēmai par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā dūņu laukos „Križi” un Daugavpils pilsētā. SIA „Daugavpils ūdens” meklēja finansējuma avotus, ar kuru palīdzību varētu īstenot jaunu dūņu lauku izbūvi, kā arī veco dūņu lauku rekultivāciju. Ir tikušas izskatītas visdažādākās dūņu biomasas apsaimniekošanas iespējas, bet situācija joprojām nav atrisināta.

Rezultātā SIA „Daugavpils ūdens” nolēma, ka ir nepieciešams izvērtēt vēl citus alternatīvus risinājumus notekūdeņu dūņu utilizācijai un teritorijas sakārtošanai. Šobrīd ir uzsāktas tiešas sarunas ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniekiem par iespēju pielietot fitoremediācijas metodi notekūdeņu dūņu lauku “Križi” teritorijas revitalizācijai. Par to augstskolas pārstāvji sanāksmes laikā sniegts prezentāciju.

Dūņu lauki “Križi” ir vēsturiski piesārņota teritorija, kur ilgstoši uzglabājas 86 750 m3 notekūdeņu dūņu, kas līdz 2012. gadam tika izvestas no Daugavpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 19.08.2019