VVD logo

Operatoru ievērībai: spēkā stājušies noteikumi par finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtību atkritumu apsaimniekotājiem

06.07.2018 Centrālā struktūrvienība

Valsts vides dienests (VVD) informē, ka, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma izmaiņām, kas stājās spēkā no 2018.gada 1.janvāra, un likuma pārejas noteikumu 37. punktā noteikto - šā likuma 12. panta 1.2 daļā minēto, finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekotājs, kuram atkritumu apsaimniekošanas atļauja izsniegta līdz 2017.gada 30.decembrim  vai kurš iesniedzis iesniegumu atļaujas saņemšanai līdz 2018.gada 30.jūnijam, iesniedz Valsts vides dienestam līdz .2018.gada 30.decembrim.

Atgādinām, ka ar 2018.gada 26.jūniju spēkā stājušies MK noteikumi Nr. 373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. Šie noteikumi apraksta kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs atļaujas saņemšanai Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktā (attiecīgi – pārvadāšanai, uzglabāšanai, slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai) minētajām darbībām, kā arī pārstrādei un reģenerācijai iesniedz VVD finanšu nodrošinājumu.

Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc VVD pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Saskaņā ar MK 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 8.punktā noteikto - ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes vai reģenerācijas darbību atļaujas, tas var iesniegt VVD vienu finanšu nodrošinājumu par to atļauju, kurā ir norādīts lielākais sadzīves vai bīstamo atkritumu apjoms.

Finanšu nodrošinājums iesniedzams atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 12 daļā un pārejas noteikumu 37.punktā noteiktajam un atbilstoši MK 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2019